onsdag 6 feb 2019 - Ansager
Ansager skole byder velkommen til kendte og nye ansigter
Fra venstre mod højre: Sandie Reisenhus, Jessica Tandrup, Siri Pedersen, Kristian Jørgensen
Fra venstre mod højre: Sandie Reisenhus, Jessica Tandrup, Siri Pedersen, Kristian Jørgensen
I denne tid kan vi på Ansager skole byder velkommen til både kendte, men også nye ansigter.

Efter endt barsel kommer Siri Pedersen og Sandie Reisenhus tilbage på arbejde.

Siri bliver tilknyttet Fase 1, hvor hun overtager Carsten Kruses skema med timer i 1. klasse og 2. klasserne. Siri vil stadig være at finde den Blå æske, hvor hun er SFO-pædagog.

Sandie skal primært være i Fase 2, hvor hun skal varetage dansk, billedkunst samt Håndværk og design fortrinsvis i 4. klasse. Derudover er Sandie skolens ”Dansk som andetsprogs-lærer”.

Skolen har også fået 2 helt nye ansigter som et del af skolens team.

Kristian Jørgensen, som er skolens nye musiklærer. Kristian kommer fra Esbjerg, hvor han har uddannet sig til lærer. Kristian har sammen med en bror og 2 kammerater et band og man kunne fornyeligt opleve Kristian spille til Ølgod revyen. Kristian bliver tilknyttet fase 3 og skal varetage musikundervisningen på hele skolen samt undervise i matematik i 5.klasse.

Jessica Tandrup Hansen er uddannet pædagog og er primært tilknytte Fase 1, hvor hun er med som ekstra ressource i timerne. Hun skal også varetage en del af vikartimerne. Jessica vil også være i SFO’en om eftermiddagen. Jessica er i sin fritid meget engageret i at undervise børn og unge i Yoga.

Vi håber, at I alle vil være med til at byde dem velkommen til og tilbage på Ansager skole.

Skrevet af Anja Hessellund, Konst. Skoleleder

vist 1125 gange