søndag 6 jan 2019 - Skovlund-Ansager
Godt nytår fra udviklingsrådet
Skovlund-Ansager Udviklingsråd vil løfte i flok

Den første opgave, vi tager fat på i det nye år, bliver foreningsmødet den 6. februar kl. 19.00 i Skovlund Kulturhus. Vi har tidligere skrevet om det her på Ansager Info og Skovlund.dk, her skal blot lyde en opfordring til at alle foreninger og institutioners bestyrelsesmedlemmer kigger indbakken efter. I får nemlig mail i en af de nærmeste dage med invitation og oplæg til mødet.

Vi trækker foreningens mailadresse fra Ansager-Info og Skovlund.dk, så I må gerne hurtigst muligt tjekke, at der står de rigtige oplysninger, og i modsat fald, smid en mail til Martha med rettelser. Husk i øvrigt altid at revidere på disse infoportaler, når I skifter ud i kontaktpersonerne. Hvis I ikke allerede har drøftet vores spørgsmål, så tag dem op igen, så I kan medbringe svar og ideer til punkterne.

Ellers har vi glædet os over de gode ting, som sker her i området, mange projekter lykkes, og overalt arbejder initiativrige folk på flere forbedringer, så vores område bliver attraktivt at bo og bosætte sig i. Vil du vide mere, så læs i referatet nedenfor og husk at komme til nytårskuren på Ansager Hotel, hvor du kan høre endnu mere.

På vegne af Skovlund-Ansager Udviklingsråd

Martha Voss, formand
marthaheroldvoss@gmail.com

Udviklingsrådsmøde 3. Januar 2019

Deltagere: Martha, Kristian, Finn, Inge, Miriam, Hanne og Kitty

Bordet rundt

  • Martha fortæller om Højskoleprojektet og samskabelses potentialet i det. Mulighederne for at udnytte lokaler på Kvie Sø Efterskole før den åbner i august 2019, samt rideskolens faciliteter i en ferieperiode. Madkonceptet er sunde lokale uforarbejdede råvare. P.t. er der særlig glæde over postiv eksponering i Ugeavisen.
  • Skovlund/Ansager Udviklingsråd pegede på cykelsti fra Skovlund til Krusbjerg til prioriteringen af Kommunes 59 ønsker til cykelstier.
    På Plan og Teknik mødet i December foreslog Niels Haahr Larsen og Søren Laulund den første km fra Skovlund til Krusbjerg – og det blev vedtaget. Der disponeres over både 2019 og 2020 budget. Med kun 4,6 mio til disposition, så er én af de fire km på strækningen mellem Skovlund og Krusbjerg, en rigtig god start. Ølgod Udviklingsråd vil invitere til et møde i forlængelse af beslutningen. Kitty deltager blandt andre.
  • Med en fantastisk opbakning fra lokalsamfundet har Skovlund Borgerforening købt Den gamle Brugs. Varde Kommune står for nedrivning af bygninger, bortskaffelse af tankanlæg og afleverer en græsplæne. Processen forventes opstartet I det kommende forår. Nu skal Borgerne være med til at bestemme, hvad der skal pryde torvemiljøet i Skovlund i stedet for. I den forbindelse vil der igen blive inviteret til Borgermøde.

Økonomi

Status på regnskab. 10.895 kr herfra går der 3.000 til Nytårskur på Ansager Hotel.

Demensvenlig samfund

Tovholder på Demensvenlig samfund drøftes i demensgruppen. Der er enighed om at Udviklingsrådet ikke skal være permanent tovholder.

Der afholdes Demensaften i sognegården den 22. januar . Alle er velkommen. Nærmere info følger på Ansager Info.

Det store fælles foreningsmøde

6. februar 2019 i Skovlund Kulturhus kl. 19-21

Udviklingsrådet håber at se hele eller dele af bestyrelser i samtlige foreninger og institutioner. Overordnet tema er hvad vi kan “fælles skabe”

Udkast til invitation ved Martha og Max. Martha inviterer foreninger og institutioner i hele 6823. Der serveres kaffe og lokal MUMS-kage.

Sidste tilmelding (Martha) er fredag den 25. januar.

Udviklingsrådet holder et forberedelsesmøde 31. januar 19:30 i Skovlund Kulturhus.

Evt.

  • Udviklingsrådet har opmærksomhed omkring lukningen af Food Service Danmarks lokale afdeling i Skovlund. Det betyder nye muligheder for virksomheder der ønsker at være en del af Skovlunds attraktive erhversliv. Ikke mindst Skovlunds arbejde med at blive et InnoCenter for Fødevarer og etableringen af Fødevareklyngen i Varde Kommune.
  • Der afholdes ordinære møder i Skovlund/Ansager Udviklingsråd 6. februar og 14. marts 2019 . Her skal vi blandt andet planlægge en generalforsamling, hvor vi håber at se rigtig mange, hvad enten man kunne tænke sig, at blive en del af et meget spændende Udviklingsråds-arbejde eller ej.

På vegne af Skovlund/Ansager Udviklingsråd

Kitty Gamkinn

vist 451 gange