fredag 4 jan 2019 - Ansager Jagtforenings Klubhus
Ansager og Omegnens Jagtforening
Indkaldelse til generalforsamling 2019 fredag den 25. januar 2019 kl. 19.00

Adresse: Klubhuset, Sønderbro 39B, Ansager

Sidste frist for indkomne forslag er den 11. januar 2019.

Dagsorden:

 • 1. Valg af dirigent
 • 1. a Valg af stemmetæller
 • 2. Aflæggelse af beretning
 • 3. Fremlæggelse af regnskab
 • 4. Indkomne forslag
 • 5. Fastsættelse af kontingent
 • 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • 7. Valg af suppleanter
 • 8. Valg af flugtskydningsudvalg
 • 9. Valg af revisorer og suppleant
 • 10. Eventuelt

Husk bukkeopsatser og skade/krage ben.
Husk at medbringe bukke- og kragepokal.

vist 336 gange