mandag 22 okt 2018 - Ansager
Ansager Borgerforening: Generalforsamling
Afholdes Tirsdag den 30. oktober 2018 kl. 19.30 på Ansager Musik Hotel.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen
6. Valg af suppleant til bestyrelsen
7. Valg af revisor og suppleant
8. Eventuelt.

Forslag til bestyrelsen bedes indsendt senest 4 dage før generalforsamlingen.

Foreningen vil være vært med lidt til ganen og maven.

vist 460 gange