tirsdag 16 okt 2018 - Ansager
Midtvejsfest på RIKA
En dejlig aften med fest og godt humør i et telt i RIKAs ridehal er veloverstået

Festen var stablet på benene af bestyrelsen i et ønske om, at takke alle de som har gjort det muligt for rideklubben at skifte adresse til Kvie Søvej 5.

Formanden takkede på bestyrelsens vegne alle som økonomisk, politisk og praktisk har hjulpet klubben, og stadig gør det, igennem flytning og opbygning af nye faciliteter til glæde og gavn for mange. Formanden takkede også for den gode stemning, de stærke værdier, lysten til at dyrke fællesskabet og troen på, at alle kan bidrage med noget.

I løbet af aftenen viste de forskellige festlige indslag også, at RIKA er fællesskab, sjov og glæde ved at bygge noget nyt op - sammen.

Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til alle, der var med at gøre aftenen til noget ganske særligt. Tak til alle, der tilkendegav, at de er klar til næste halvleg. Og så håber vi, at alle de, som også har været med at yde ind i RIKA, men desværre ikke havde mulighed for at nyde fredagens fest, kan være med, når vi skal fejre, at vi er kommet i mål med næste etape.

Rideklubben Ansager

vist 547 gange