søndag 14 okt 2018 - Skovlund-Ansager
Udviklingsrådet: Referat og kommende fællesmøde
Skovlund/Ansager Udviklingsråd inviterer alle områdets bestyrelser til et stort fællesmøde den 6. Februar 2019 i Skovlund Kulturhus

Udviklingsrådet har 3 spørgsmål som vi håber at bestyrelserne på forhånd vil drøfte og forberede sig på:

  • Skovlund-Ansager udviklingsråd er en indgang til Varde Kommune. Udviklingsrådet har adgang til at afgive høringssvar i forhold, som vedrører vore landsbyer. Rådet har et lille rådighedsbeløb, som kan anvendes til småprojekter, og rådet kan være behjælpelig med fundraising og lignende. På mødet vil vi gerne fortælle mere om udviklingsrådet, men vi vil gerne bede jer om på forhånd at tænke over, hvad I kan bruge udviklingsrådet til?
  • Vore to landbyer er privilegeret med meget velfungerende lokale nyhedskanaler, ”Ansager Info” og ”Skovlund.dk”. Det har medført, at foreningerne i vore landsbyer er blevet meget bedre til at koordinere aktiviteter. Men der er plads til forbedringer, så overvej hvordan vi kan blive endnu bedre til at koordinere og informere. De fleste foreninger er gode til i god tid at orientere om større aktiviteter og events, men vi oplever stadig, at generalforsamlinger og mødekalendere kolliderer.
  • De fleste foreninger i vores lokalområder arbejder solidt og godt med hvert deres kerneområde, men det kunne være spændende, hvis vi engang imellem kunne arbejde sammen om lidt større events, hvor flere foreninger inviterer eller bidrager til programmet, f.eks en julekoncert med Stig Rossen, eller et foredrag om kampen mod Google, Amazone og alle de andre store multinationale selskaber ved Margrethe Vestager, eller en ”åens dag” hvor alle foreninger inviterer og byder ind med aktiviteter. Så spørgsmålet er: Hvor meget kan vi løfte i flok? Har I i jeres forening nogle store drømme, visioner eller spændende ideer, som kun kan realiseres, hvis vi løfter i flok?

Skovlund-Ansager Udviklingsråd

Referat af ordinært møde i Skovlund/Ansager Udviklingsråd torsdag den 4. Oktober 2018

Tilstede: Martha, Kristian, Max, Hanne, Inge, Miriam, Kitty (og Finn under pkt.1 og det første af pkt 2)

Økonomi

Kassebeholdning dags dato 16.535kr. Herfra skal trækkes 3.000kr for Børnenes Musikfestival.

På det sidste møde i Udviklingsrådet blev der rejst spørgsmål, om man skulle støtte nedrivning af den gamle Brugs i Skovlund. Udviklingsrådet har besluttet at støtte projektet med 3.000kr

Det efterlader 10.535 kr i kassebeholdningen.

Bordet Rundt

Finn nævner Børnemusikfestival har været en succes. Også kan vi glæde os over 2,4 mio til Varde Kommunes Demensvenlige samfund.

Kitty har deltaget i en Fundraising Workshop på Varde Rådhus. Hun har fået mange tips og ideer til fundraising, som hun gerne deler ud af. Desuden gøres opmærksom på, at der er mulighed for at lokal-områdets frivillige bestyrelser kan få adgang til den private-fonds-database Fonde.dk

Kitty orientere om at Niels Haahr Larsen har tilkendegivet, at han vil gøre hvad han kan for at cykelstien mellem Krusbjerg og Skovlund realiseres når Udvalg for Plan og Teknik tager stilling til Varde kommunes 2 puljer til cykelstier i løbet af efteråret.

Kristian er engageret i Arbejdsgruppen for nedrivning af den gamle Brugs i Skovlund. Gruppen er aktiv og Borgerne i Skovlund sogn kan se frem til at høre fra dem i nær fremtid.

Kristian har desuden deltaget i et møde omkring Bord/Bænke ved Kvie Sø. Tilstede var blandt andre Ellen Margrethe Hansen og Bjarne Fly fra Varde Kommune. Projektet vurderes til i alt 38.000kr og de lokale foreninger har samlet 15.000kr sammen. Udviklingsrådet søger den kommunale pulje for Landsbyforskønnelser og Bjarne Fly tilkendegiver, at det vil blive taget rigtig godt imod, når man sender ansøgningen. Margrethe vil desuden undersøge om der er udfordringer i forbindelse med fredninger. Grundejerforeningen har givet tilsagn om, at de vil stå for forårsklargøring af Borde/Bænke. Man forventer at faciliteterne er klar til brug i Påsken 2019.

Miriam gør opmærksom på at ideerne til AOF undervisningstilbud er resulteret i tilbud om Fransk og Slægtsforskning.

Martha har været engageret i åbenthus på Kvie Sø Efterskole. Det var en stor succes og der er allerede skrevet en hel del elever op til næste skoleår.
Hun nævner desuden Mælkefestivallen som en god oplevelse.

Hanne planlægger sammen med Trine-præst en demens-aften. Denne aften er et resultat af de forslag der kom under demens-mødet i Kulturhuset i Skovlund. Temaet bliver blandt andet omkring hvilken juridisk bistand der tilbydes demente og pårørende. Det kan være omkring testamente, fuldmagt o.s.v. Og hvad gør den almen praktiserende læge for patienter og pårørende? Nærmere information følger.

Aktiviteter til næste år

Fællesmødet for alle lokalområdets bestyrelser 6. Februar 2019. Udviklingsrådet vurdere at potentialet i mødet er stort og det er noget vi vil bruge en del ressourcer på.

Generalforsamlingen 2019 vil Udviklingsrådet gerne gøre noget særligt ud af. Man håber på et oplæg fra en særlig gæst og venter derfor med at sætte den endelige dato lidt endnu.

Stemmeværkstræffet den 29. September 2019 ser vi også meget frem til.

Skriftlig henvendelse

Der har været en skriftlig Borgerhenvendelse til Udviklingsrådet i forbindelse med, at et rejsehold har stillet Udvalg for Børn og Læring et forslag om at reducere m2 på Ansager Skole. Borgerhenvendelsen var et ønske om, at de gamle indskolingsbygninger på Ansager Skole bevares og anvendes til ex. Kulturhus og Folkebibliotek. I h.h.t. referat fra Udvalg for Børn og Lærings sidste møde, er selve høringsfasen slut og Udviklingsrådet henstiller derfor til Ansager Skoles eget høringssvar.

På vegne af Skovlund/Ansager Udviklingsråd
Referent Kitty Gamkinn

vist 667 gange