fredag 21 sep 2018 - Skovlund-Ansager
Resultater fra demensmødet i Skovlund Kulturhus
Her er de ideer, som mødedeltagerne afleverede på små sedler efter en drøftelse ved bordene

Først tusind tak for en fantastisk dag d. 6. september 2018 i Kulturhuset i Skovlund. Vi i arbejdsgruppen bag Danmarks første demensvenlige lokalsamfund er meget glade for det store fremmøde og de mange input til tiltag, vi kan tage fat på.

Her er de ideer, der kom ud af dagen. Ideerne er inddelt under de områder, vi har valgt at arbejde med, nemlig Kommunikation, Aktiviteter, Viden og Aflastning/mentorordning.

Kommunikation

 • Oplysninger til folkeskoler i form af foredrag fra fx pårørende eller fagfolk
 • Åbenhed og synlighed omkring demens

Aktiviteter

Frivillige

 • Aflastning af pårørende og demensramte af praktisk og social karakter (E-mail liste over frivillige)
 • Besøgsvenner

Erindring

 • Erindringsværkstedet/eringdringscafe hvor minder bliver vækket, livshistoriefortællinger, og film vises eller hjælp til at komme igang med “min livshistorie”, dette er oplagt et samarbejde med lokalarkivet
 • Bogcafe hvor der læses op af bøger, kunne foregå i kulturhuset eller i sognehuset
 • Sansehave

“Kom ud”

 • Turer der giver “vind i håret” fx tager demensramte ud og plukker æbler i en lokal have og
 • Der laves demensvenlige ruter i skoven ved hjælp af afmærkning med evt. reb
 • Ledsagercykler som kan lånes fra fx plejecenteret
 • Motion for både pårørende og den demensramte, dette kunne være gymnastik, spil/leg eller lignede i samarbejde med idrætsforeningen.

Musik og dans

 • Demensvenlige arrangementer i Mariehaven for alle borgere i alle aldre
 • Musikaften med dans og sang, kunne foregå i sognehuset eller forsamlingshuset
 • Demensmusik; sang-dag på plejehjemmet og syng-med i musik galleriet kunne gøres demensvenligt
 • Demensdag for kommunes demente med hyrede musikere

Åbent plejehjem

 • Åbning af plejecenteret så udefrakommende kan deltage i dagsaktiviteter og måltider, hvor frivillige hjælper med de praktiske opgaver

Viden og vidensdeling

Formidle viden

 • Arrangere foredrag og dialogmøder med fx demensrådgiver, jurist, økonom mm.
 • Det skal være nemmere at finde oplysninger om de tilbud der kan gøres brug af fx én pjece hvor alt er samlet.
 • Temauge om demens for skoler

Aflastning/mentorordning

 • Udrykningshold som kan følge op på den pårørende om alt er ok. Et akut nummer man kan ringe til.
 • Sognehus i Skovlund hvor demente er velkomne
 • Mentorordning og aflastning til både den demente og den pårørende, besøgsvenner.
 • Pårørende grupper med demenskonsulenter.

Vi er meget glade for alle inputtene, og vi vil forsøge at søsætte så mange af dem, som muligt.

Tak for de mange tilkendegivelser om at ville bidrage og hjælpe.

Vi modtog mange emailadresser fra jer. Vil du også hjælpe eller modtage nyhedsbreve om demensgruppens arbejde, kan du sende en mail til: info@demensgruppen.dk

Demensgruppen

Arbejdsgruppen bag Danmarks første demensvenlige lokalsamfund.

Læs også: Vi fik værktøjer med hjem fra mødet

vist 1288 gange