fredag 7 sep 2018 - Skovlund-Ansager
Hjælper du din nabo?
Kvie Sø set fra luften.
Kvie Sø set fra luften. Foto: Kitty Gamkinn, taget med Iphone på vej hjem fra job
Hvordan kan udviklingsrådet holde gang i demensarbejdet fremover samt referat fra seneste møde i rådet

På Ansager Info efter demensmødet i Skovlund Kulturhus kan du læse om mødet og nogle af de tanker, som deltagerne fik med sig på mødet. Det var et godt møde i en fyldt sal, medlevende foredrag og gode snakker ved bordene over den lækre med fra Skovlund Kro samt kaffen.

I Udviklingsrådet har specielt Hanne Klausen og Miriam Heide arbejdet meget med mødet, og så er det jo dejligt, når det bliver sådan en succes. I udviklingsrådet skal vi så til at finde ud af, hvordan vi kan holde gryden i kog fremover.

Vi hørte på mødet om to typer demente. Den ene var en ældre mand, og det er nok det billede mange af os har, at det hører alderen til. Men den anden patient, vi hørte om, var en ung kone på omkring 50 år! En kvinde midtvejs i livet og med mange gode år foran sig, skulle man synes. Vi kan altså ikke vide, hvor og hvordan demens rammer, og her er jeg ved sagens kerne: Hvad gør vi så? Den syge er der et godt system, som bakker op om. Men hvad med os andre? Bakker vi også op om den syge og de pårørende, især måske sidstnævnte, som jo sidder tilbage med mange frustrationer.

  • Husker vi at gå ind til Egon med en håndfuld kælderkolde og et spil kort, når konen er i aflastning og han sidder selv?
  • Husker vi at tage Yvonne med på shopping i Esbjerg?
  • Stikker vi ind om Benny med en god film?
  • Inviterer vi Keld ind på aftensmad?

Ser vi i det hele taget de små tegn, når folk ændrer adfærd, og reagerer vi på det? Lytter vi til deres beretninger med respekt og indlevelse? I min optik er det det, godt naboskab handler om. Ikke kun hvis nogen udvikler demens. Det kan jo også være pludselige dødsfald, kræftsygdomme eller mæslinger. Og lad os da også fejre den nye campingvogn eller at hækken er blevet klippet. Lad os nyde de gode stunder, ikke bare i vores egen lille baggård, men især sammen med vore naboer!

Næste måned skal Skovlund-Ansager Udviklingsråd planlægge og drøfte indhold i det kommende års arrangementer. Vi tror på, at hvis vi løfter i flok, kan vi komme endnu længere med de gode ideer, som bobler op rundt omkring. Vi vil gerne medvirke i det koordinerende arbejde, og har du en god ide til et projekt, vi bør tage op, så giv endelig lyd. Min Gmail er altid åben: marthaheroldvoss@gmail.com.

Martha Voss, Formand, Skovlund-Ansager Udviklingsråd

Referat af møde i Skovlund/Ansager Udviklingsråd 6. August 2018

Deltagere: Martha, Max, Finn, Kitty og Miriam

Bordet rundt – en god ting siden sidst

Skovlund Præstegård

Max fortæller om arbejdet med et nyt sognehus i Skovlund. Man forventer at sælge Skovlunds gamle præstegård. Der er meget bureaukrati omkring processen, så den kommer formentligt først i udbud efter jul. Menighedsrådet har desuden haft møde med Provstiet omkring muligheder. Provstiet gav på mødet tilsagn om at støtte et nyt menighedshus med yderligere 1.000.000 kr.

Den gamle Brugs i Skovlund

Der er afholdt borgermøde omkring købstilbud på ejendommen. Max, Kristian og Kitty deltog. Der var flot opbakning til mødet og et ad hoc udvalg er blevet nedsat. Der er allerede på nuværende tidspunkt tilsagn om støtte til projektet.

Demensvenligt samfund

Miriam, Finn og Martha deltog ved Borgermødet dags dato, omkring Demensvenligt samfund. Det var en rigtig god oplevelse. Der var fint fremmøde og masser af indhold. TV-Syd lavede en flot dækning til udsendelsen samme aften.

Bænke ved Kvie Sø

Foreninger rejser i fællesskab 15.000 kr. til borde/bænke ved Kvie Sø.

Der har været stor efterspørgsel på nye borde/bænke langs stien rundt om Kvie Sø. Byrådsmedlem Niels Haahr Larsen siger at Varde Kommune burde været til at handle med, hvis alle foreningerne kan stille med et pænt beløb tilsammen. Nu har Ansager Borgerforening, Skovlund Borgerforening, Skovlund-Ansager Udviklingsråd, Ansager Byudvikling og Den gamle Grundejerforening ved Kvie Sø givet tilsagn om 3000 kr. fra hver forening. Der er planlagt møde med Varde Kommunes Driftchef, Plan, Kultur og Teknik, Bjarne Fly den 3. oktober. Dette med henblik på at komme videre i processen.

I øvrigt:

  • Status på regnskabet (Finn) dags dato 17.135 kr. Der er givet tilsagn om 3000 kr til Kvie Sø bord/bænke og 3000 kr. til Børnemusikfestival. Således 11.135 kr. tilbage. Udviklingsrådet vurderer at støtte købet af Skovlunds gamle Brugs med 3000 kr. Det drøftes på næste møde.
  • Endelig vedtagelse af forretningsorden. Vedtaget.
  • Mælkefestival. Skovlund/Ansager skal være repræsenteret på standen med Varde Kommunes Udviklingsråd. I den forbindelse skal der laves en præsentation af et bud på Skovlund/Ansagers fyrtårn. Det blev Kvie Sø. Martha og Finn holder kreativ dag i næste uge. Kom og se det på Mælkefestivallen.
  • Lokation for Fælles Forening/Bestyrelsesmøde i 6. februar 2019 – Det bliver i Skovlund Kulturhus.
  • Beslutning om RubanFORUM medlemskab. Skovlund/Ansager Udviklingsråd vil gerne støtte Rubans grund-ide om at samarbejde på tværs af sognegrænser omkring kommunikation og markedsføring af lokalsamfund. Derfor vil Skovlund/Ansager være medlem af RubanFORUM.

Næste møde i Skovlund-Ansager Udviklingsråd er den 4. oktober.

På vegne af Skovlund-Ansager Udviklingsråd
Referent Kitty Gamkinn

vist 787 gange