mandag 6 aug 2018 - Varde Kommune
Varde Kommune: Demokratiet skal udvikles
I efteråret 2014 indkaldte Varde Kommune også borgerne til hjælp for at definere Kommunens fremtidige vision. Mødet fandt sted på Varde Kasserne og over 300 var mødt op. Valget stod mellem de tre fremtidsscenarier: Aktiv natur, Vores sundhed og Andelsbevægelsen 2.0. Aktiv natur og Andelsbevægelsen 2.0 vandt slaget. Ideerne blev senere omsat til visionen: "Vi i Naturen"
I efteråret 2014 indkaldte Varde Kommune også borgerne til hjælp for at definere Kommunens fremtidige vision. Mødet fandt sted på Varde Kasserne og over 300 var mødt op. Valget stod mellem de tre fremtidsscenarier: Aktiv natur, Vores sundhed og Andelsbevægelsen 2.0. Aktiv natur og Andelsbevægelsen 2.0 vandt slaget. Ideerne blev senere omsat til visionen: "Vi i Naturen" Foto: Karsten Madsen
Dialogen mellem borgere og politikerne skal nytænkes, og almindelige menneskers drømme, ønsker og ideer skal være i centrum i den politiske debat.

Under denne overskrift er Varde Kommune gået ind i et projekt ved navn ”Vores Stemmer”, der skal give flere lyst til at deltage i det lokale demokrati. Her skriver Borgmester Erik Buhl:

Vi vil gerne være med til at sætte fokus på, at der er behov for at udvikle lokaldemokratiet, så det bliver ved med at være relevant for alle. På den lange bane kan det være med til at styrke båndet mellem borgere og byråd. Det, tror vi på, kan få nogle helt anderledes forslag og ideer til ny politik på banen.

Erik Buhl, borgmester, Varde Kommune

Som et led i processen med at styrke det lokale demokrati holder Varde Kommune et borgermøde lørdag d. 17. november med flere tusind indbudte. De indbudte borgere skal komme med konkrete politikforslag ud fra temaer, som alle kan komme med forslag til.

Byrådet har foreslået følgende temaer som en mulighed:

  • ”Borgerinddragelse – hvordan får vi bedst folk involveret i det lokale demokrati?”
  • ”En samlet kommune – hvordan balancerer vi bedst ønskerne mellem land og by?”
  • ”Personlige oplysninger – hvordan beskytter vi bedst os selv mod misbrug af vores data?”

Men det behøver ikke blive et af dem. Alle er velkomne til at komme med forslag, inden det bliver endeligt besluttet.

Har du et andet forslag, så kan du sende det senest fredag den 17. august. Du kan sende det på mail til Lisbeth Lynge Kjær på: likj@varde.dk.

Varde Kommune glæder sig til at modtage mange forslag!

Karsten Madsen

Læs mere her: voresstemmer.mm.dk

vist 460 gange