fredag 15 jun 2018 - Ansager
Nyt fra Ansager Borgerforening
Petanquebanen skal renoveres. Borgerforeningen køber materialer, men der søges frivillige til at udføre arbejdet. Snak med Inge i Smagsgalleriet, hvis du vil hjælpe.
Petanquebanen skal renoveres. Borgerforeningen køber materialer, men der søges frivillige til at udføre arbejdet. Snak med Inge i Smagsgalleriet, hvis du vil hjælpe. Foto: Karsten Madsen
Om vimpler, sankthans, Hans Larsens Plads og renovering af petanquebanen

Som det nok er set af de fleste så har borgerforeningen fået hængt vimpler på flagstængerne. Vimplerne bliver hængende sommeren over.

Sankthans
Den 23. juni er aflyst på grund af afbrændingsforbud i varde Kommune.

Hans Larsens Plads
Vi forventer snarest at få borde og bænke på plads på de nedlagte fliser. Sammen med Byudviklingen vil cykelskulpturen senere blive udskiftet med en skulptur af sten. Den markerer samtidig, at vi i 2017 blev årets landsby.

Petanquebanen
Borgerforeningen vil sørge for at købe materialer til renovering af banen, men der mangler frivillige hænder. Så er der nogen, som vil gi' en hånd med? Så kan Karen eller Inge i Smagsgalleriet kontaktes.

Fortsat god sommer, Ansager Borgerforening.

vist 752 gange