lørdag 9 jun 2018 - Ansager
Demokrati i praksis på Ansager skole
Eleverne arbejder stadig med demokrati og måder til medindflydelse på eget liv

Den sidste projektforløb i overbygning på Ansager skole handlede om demokratiets mange former. I den forgangne uge har eleverne afprøvet nærdemokratiets muligheder ved at skulle lave hørringsvar til et forslag vedrørende vandreklasser.

"Vandreklasser" er en skoleform, hvor klasserne modsat i dag ikke har et fast klasselokale, men hvor eleverne bevæger sig til et faglokale og modtager fagundervisning i alle fagene. Mange kender princippet fra ungdomsuddannelserne.

De kommende elever i fase 3 tog opgaven omkring det mundtlige hørringsvar fra primærgrupperne meget seriøst. Der kom mange gode input og bekymringer omkring dette nye tiltag. Generelt var der en positiv stemning omkring at lave en forsøgsordning frem til juleferien. Derfor er det blevet besluttet at fase 3 efter sommerferien har vandreklasser.

Først i december laver eleverne igen en evaluering af forsøget, og her skal eleverne lave et skriftlig hørringsvar i primærgrupperne. Hørringsvarene inddrages i beslutningen omkring, hvorvidt forsøget med vandreklasser skal fortsætte efter juleferien.

Vi glæder os til i fællesskab at udvikle forsøget og afprøve de muligheder som måtte være.

Anja Hessellund, viceskoleleder

Fakta

Skolen er inddelt i 3 faser: Indskoling, mellemtrin og overbygning.

Eleverne arbejder både på stamhold i fagtimer og i primærgrupper, som er sammensat på tværs af årgangene.

vist 399 gange