fredag 11 maj 2018 - Ansager
Referat: Generalforsamling i Ansager Byudvikling
Udstillingshuset på stemmeværkspladsen
Udstillingshuset på stemmeværkspladsen Foto: Karsten Madsen
Landskabsarkitekt fra Varde kommune, Henrik Nonnegaard Abildgaard fortalte om de mange naturprojekter omkring Ansager

Forud for generalforsamlingen var der oplæg fra Henrik Nonnegaard Abildgaard, landskabsarkitekt fra Varde kommune. Henrik har været med gennem forløbet omkring Stemmeværkspladsen og nu i projektet omkring Søparken. Han skitserede, hvordan processerne omkring sådanne større projekter forløber, hvilket gav lidt indsigt i, hvorfor ting tager tid, og at der er tale om store beløb som skal skaffes ved bl.a. ansøgninger til fonde m.m.

Henrik fortalte også om et andet unikt projekt - Musikkens plads, der vil være med til at brande Ansager yderligere. I følge Henrik findes der ikke tilsvarende plads andre steder i Danmark. Projekt er hel speciel p.g.a. udformningen og beliggenheden, som er i naturen, med adgang til mere natur og tæt på Mariehaven.

Under oplægget fremhævede Henrik betydningen af borgernes opbakning og initiativ for at lykkedes; to faktorer, som han i høj grad har oplevet i Ansager.

Efter oplæg svarede Henrik på relevante spørgsmål fra salen.

Referat
Generalforsamling fra Ansager Byudvikling d. 23.04.18 afholdt på Ansager Musik Hotel.

1.Valg af dirigent:
Uffe Hansen

2.Valg af referent:
Lilian Hinsch

3. Formandens beretning ved Per Thisted.
Beretningen blev godkendt og er efterfølgende lagt på Ansager Info.

4.Regnskabsaflæggelse ved Karsten Madsen.
Regnskabet blev godkendt.

5.Budget og fastsættelse af kontingent ved Karsten Madsen.
Budget og kontingent blev godkendt. Der vil i løbet af efteråret foregå evalueringer omkring Ansager Byudvikling, idet udviklingsplanen løber til 2018. I denne evaluering hører også fremtidig kontingentfastsættelse.

6.Indkomne forslag:
Ingen forslag modtaget.

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
På valg er Frank Sørensen, Lisbeth Mortensen og Lilian Hinsch. Genvalg til de tre.

Erik Lauridsen er trådt ud af bestyrelsen, og eftersom Jeppe Nielsen, suppleant, er indtrådt i bestyrelsen, skulle der vælges 2 suppleanter. Martha Voss ønskede ikke genvalg. Vi takker Martha for hendes arbejde i Ansager Byudvikling regi. Ansager Byudvikling ser frem til det fortsatte samarbejde med Martha, som nu er formand for Skovlund/Ansager Udviklingsråd.

Flemming Nørskov og Maiken Kaldahl blev valgt som suppleanter.

8. Valg af revisor:
Genvalg til Lars Blak og Finn Grundahl

9. Eventuelt:
Bent Kristensen ønskede opfølgning omkring reparation af bænke i og omkring byen. Arbejdsgruppen omkring bænkene har fået materialer fra kommunen. Hvis flere ønsker at hjælpe, er de velkomne.

Jens Madsen fra Ansager Borgerforening efterspurgte hjælp til Borgerforeningen, så de indkøbte bord-bænkesæt kan sættes op. Frivillige kan kontakte Borgerforeningen.

Magnus Dahlmann orienterede om, at Kratteklubben vil arbejde for, at byrummet og indfaldsvejene er indbydende. Kratteklubbens første arbejdsopgaver vil være klargøring til byens festdag – konfirmation d. 10. maj.

Søren Sørensen oplyste, at Storkelaugets første succes var et 2 timers besøg af stork. I bestræbelserne på at få et storkepar til byen, efterlyses ideer/ hjælp til Storkelauget, herunder til arbejdet med en mulig ekstra storkerede.

Referent: Lilian Hinsch

vist 809 gange