søndag 15 apr 2018 - Skovlund-Ansager
Udviklingsrådet har fået ny formand
Udviklingsrådet har konstitueret sig og udover formandsskiftet har de to nyvalgte i rådet fundet deres pladser

Martha Voss afløser Karin Nielsen på formandsposten, da Karin ikke ønskede genvalg til udviklingsrådet.

Hanne Klausen, som er nyvalgt medlem fra Ansager, går ind i arbejdet med at gøre Skovlund-Ansager til demensvenlige samfund og overtager Karins rolle som Demens Samfundsrepræsentant.

Kitty Gamkinn, nyvalgt fra Skovlund, tager fremover referater og gør rådets arbejde synligt gennem hjemmeside og opslag på lokale Facebooksider.

Her følger referatet fra det konstituerende møde:

Bestyrelsesmøde i Skovlund Ansager Udviklingsråd 12. april 2018

Deltagere: Martha, Kristian, Finn, Max, Inge, Miriam, Hanne og Kitty. Fraværende: (Kitty de sidste 3 punkter)

Konstituering
Formand: Martha Voss (rep. I FUR)
Næstformand: Kristian Støjberg
Kassere: Finn Grundahl
Referent: Kitty Gamkinn
(Referater sendes til øvrige medlemmer og hjemmeside, Ansager info og Skovlund.dk)
Webmaster: Kitty Gamkinn
(Hjemmesiden skal primært indeholde: Vedtægter, Bestyrelsesmedlemmer med kontaktoplysninger, Mødekalender og Referater.)
Demens Samfunds-repræsentant: Hanne Klausen og Miriam Heide
Bestyrelsesmedlem: Max Kruse

Skoleklynger:
Udviklingsrådet arbejder for sammenhængskraft i hele Skoledistriktet. Vi bakker op om henvendelserne fra Skovlund Borgerforening og Ansager By Udvikling angående områdets klynge-tilhørsforhold for folkeskoleelever i området. Anmodning sendes til skolebestyrelsesmedlemmer.

Indvigelse af Camp Stemmeværket
4. Maj. Vi glæder os over at kunne deltage.

Mødedatoer for Bestyrelsen:
3. Maj
7. Juni
16. August
6. september
4. oktober
1. November
6. December

En snak om samarbejde/koordinering med udvalg/foreninger i Skovlund-Ansager.
Hvilke organisationer drejer det sig om, og hvordan vil vi gribe arbejdet med kontakt og koordinering an? Dagsorden 7. Juni inkl. vision for Udviklingsråd. 

Vedtægtsændringer
Hvornår og hvordan vil vi arbejde videre med dette? 6. December - med henblik på at have det klar til næste generalforsamling. Forår 2019

Synliggørelse af UR’s arbejde.
Hvordan vil vi arbejde med det? Ansager Info. Skovlund.dk, Hjemmeside og Synlig Formand og Næsteformand

Besøg fra AOF vedr. evt. opstart af aftenskole i lokalområdet.
Brian sender konkrete forslag. Vi tager stilling herom D. 3. Maj 2018

Kvie Sø – Søens dag.
Søens Dag ved Kvie Sø prioriteres ikke på nuværende. Vi glæder os over aktiviteter som Åens dag ved Stemmeværket og Skovens Dag, der i år arrangeres i Gulddalslund Plantage.

Børnefestival 14.-15. September.
Udvalget for musik og kreativitet holder Børnemusikfestival på Torvet i Ansager. Udviklingsrådet giver 3.000kr til musik om aftenen. 

Forårsmøde med Byrådet.
Max, Finn, Kristian, Hanne, Miriam Martha og Kitty deltager. 

De bedste Hilsner
Referent Kitty Gamkinn på vegne af Skovlund/Ansager Udviklingsråd.

Karsten Madsen

vist 974 gange