fredag 9 feb 2018 - Ansager
Ordblindeindsats på Ansager skole
Frederik Brix-Thomsen afprøver tale-til-tekst-programmet Dictus, som kan genkende hans udtale
Frederik Brix-Thomsen afprøver tale-til-tekst-programmet Dictus, som kan genkende hans udtale Foto: PR
Ansager skole arbejder målrettet med at hjælpe ordblinde elever til bedre læring

På Ansager skole bliver eleverne allerede i 0. klasse screenet for ordblindhed. Dette gøres for, at tjekke om de er disponerede for ordblindhed. Det betyder, at eleverne bliver opdaget før og kan få stillet IT-hjælpemidler til rådighed tidligere i deres skoleforløb. Det, at eleverne tidligt bliver introduceret for læse-stave-IT-hjælpemidler, betyder, at det bliver mere naturligt for dem at anvende disse. Ved at lave en tidlig indsats sikres elevernes indlæring således, at de ikke får huller i deres viden og bliver begrænset i deres ordforråd på grund af læsevanskeligheder.

Bente Junker, som er skolens læsevejleder, forklarer, ”at elever med ordblindhed skal tænkes som elever, der har brug for et særlig sæt ”briller” for at kunne læse og forstå tekster”. I Varde kommune er der indkøbt App-Writer til alle elever. Det betyder, at eleverne har programmet på deres skole-pc’ere. App-Writer hjælper eleverne med at få læst deres tekster op og med at stave ordene korrekt.

Alle ordblinde elever uanset årgang tilbydes et kursus i app-writer-programmet og bliver i undervisningen opfordret til at anvende læse-stave-programmet. ”Vi forventer, at eleverne selv er indstillet på at anvende hjælpeprogrammet, da man som ordblind må påregne at skulle arbejde hårdere, end elever der ikke er ordblinde, for at opnå samme resultat”, udtaler skoleleder Lars Offersen.

Tale-til-tekst-program hjælper ved skriftlige opgaver

For at hjælpe eleverne med de skriftlige discipliner, såsom skriftligt dansk, har skolen indkøbt tale-til-tekst-programmet Dictus til de ordblinde elever. Programmet er allerede tage i brug i skolens 8. og 9. klasser.

Frederik Brix-Thomsen fra 9. klasse er imponeret over, hvor hurtigt Dictus lærer at genkende hans udtale. Han håber, at programmet kan hjælpe ham til at få bedre resultater i de skriftlige opgaver. Frederik glæder sig til at afprøve Dictus i den næste danske stil, som han skal lave.

De ordblinde elever i 9. årgang har mulighed for at anvende Dictus til deres afgangseksamener.

Viceskoleleder Anja Hessellund siger: ”Vi forventer, at Dictus giver de ordblinde elever mulighed for at vise deres faglige kunnen og hjælpe dem til, at de ikke bliver bremset af deres ordblindhed både i den daglige undervisning og eksamenssituationer”.

Dictus vil i løbet af foråret blive introduceret for skolens øvrige ordblinde elever.

Ansager skole

vist 1469 gange