torsdag 8 feb 2018 - Ansager
Generalforsamling: Ølgod og Omegns Whiskylaug
Der ligger flere forslag til arrangementer fra sidst år, som ikke er blevet effektueret, men heller ikke glemt.
Der ligger flere forslag til arrangementer fra sidst år, som ikke er blevet effektueret, men heller ikke glemt.
Generalforsamling den 16. marts 2018 kl. 19.00 hos Smagsgalleriet, Torvet 3, 6823 Ansager

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter.
5. Valg af revisor.
6. Behandling af indkomne forslag, herunder en Skotlands tur.
7. Eventuelt.

Forslag indsendes senest en uge inden generalforsamling til:

Smagsgalleriet
Torvet 3
6823 Ansager
Eller på e-mail: danzoovet@mail.dk

Der vil være et lettere traktement og mulighed for at smage et par whiskyer i forbindelse med generalforsamlingen og det vil være muligt at købe øl og vand.

Tilmelding skal ske senest den 13-03-2018 på tlf. 75297060 eller 24864598 eller på e-mail: danzoovet@mail.dk

Kontingentet er på 200 kr pr. person og 300 kr pr. par. Beløbet kan indbetales på kontonummer 7381 0001556002 - Beløbet bedes venligst indbetalt før generalforsamlingen.

Der ligger flere forslag til arrangementer fra sidst år, som ikke er blevet effektueret, men heller ikke glemt. Disse er:

Trolden i Kolding.
Torvehallerne i Vejle.
Dansk Maltwhisky Akademi i Rønde og
Braunstein i Køge.

Vel mødt, Bestyrelsen.

vist 629 gange