lørdag 20 jan 2018 - Nørholm
Video: En tur i skoven

Indtryk fra Nørholm Skov indfanget med kamera en vinterdag i januar

En tur igennem Nørholm "urskov". Her får skoven lov til at være skov, urørt af menneskets indgriben, med mindre et væltet træ da kommer til at spærre for stien. Man parkerer og går ind ved godset og følger stien rundt.

Hugo Nissen

vist 1050 gange