søndag 17 dec 2017 - Ansager
Vejen frem for Ansager skole
Hvem er vi, og hvad står vi for, og hvad kan vi tilbyde!

Vi er et par stykker fra skolebestyrelsen, som har lavet denne info-tekst omkring Ansager Skole for at fortælle, hvad vi kan tilbyde!

Ansager skole, der er det primære folkeskolevalg i Skovlund og Ansager området, er i gang med et pædagogisk skifte. Et skifte, som vi tror på, er vejen frem.

Vi har en go' skole, og den skal blive ved med at være en go' skole for 0.-9. klasse. En skole hvor kvalitet er i højsædet.

Vi ser frem til et godt samarbejde med politikerne i det nye byråd for hele Varde Kommune.

Ansager skole

Ansager skole er en skole med stort fokus på social udvikling og sammenhold blandt eleverne fra 0. til 9. klasse.I undervisningen er der fokus på samarbejde og tolerance overfor forskelligheder med udgangspunkt i den enkelte elevs behov.

Skolen er inddelt i 3 faser:

Indskoling, mellemtrin og overbygning.

Ansager skole vægter, at undervisningen er alsidig, og at eleverne bliver udfordret på det niveau, hvor de netop befinder sig.

Skolens pædagogiske retning er unik for Varde Kommune, og fra skoleåret 2017/2018 er skoletiden inddelt i fagtimer og primærtimer. Fagtimerne er faglig undervisning, og primærtid er til social udvikling, lektiecafé og bevægelse i undervisningen.

Eleverne arbejder både på stamhold i fagtimer og i primærgrupper, som er sammensat på tværs af årgangene. Projektarbejde er en stor del af undervisningen.

Denne pædagogiske retning håber vi som skolebestyrelse, at vi kan være medvirkende til at understøtte i de kommende år.

Ansager skole har desuden fokus på:

Globalisering, Innovation og Kultur.

Globalisering

Et internationalt samarbejde med skoler i Europa vægtes højt, og det ses bl.a. ved, at 9. Klasse har besøgt en skole i Budapest.

Ansager skole har et lejreskoleprincip, hvor 3. kl., 5. kl. og 9.kl. er afsted på lejrture. Der er desuden fokus på et stort udbud af valgfag, herunder mulighed for at vælge bl.a. fransk og kinesisk.

Innovation

Eleverne arbejder projektorienteret, hvor deres skabertrang bliver øvet. Skolen har et veludbygget LEGO-lab med mulighed for at udvikle kreativitet og nytænkning.

Alle elever arbejder med IT som en naturlig del af deres undervisning og alle elever har deres egen PC stillet til rådighed af Varde kommune.

Skolen har et godt samarbejde med det nærliggende erhvervsliv, og der er stor fokus på, at alle elever opnår et godt praktikforløb. Der tilbydes praktikforløb i 8. kl. og 9. kl.

Kultur

Skolen har et godt samarbejde med Varde kommunes musikskole. Alle elever deltager en gang om året i et kulturelt tilbud via Varde kommunes "kulturelle rygsæk".

Der er et godt samarbejde mellem skolen og det lokale foreningsliv. Det ses eksempelvis ved, at 8. kl. - 9.kl. deltager i den lokale gymnastikundervisning, hvor undervisningen foregår i samarbejde mellem lokale instruktører fra AIF og lærere på Ansager skole.

Skolen er en del af ”Vi i Naturen" blandt andet med undervisning i naturen. Samtidigt arrangeres der "Musik Camp" og andre kreative tiltag via musik og kreativitetspuljen givet af Varde Kommune.

I forbindelse med at være elev på Ansager skole findes der en velfungerende SFO for elever fra 0.kl til 3.kl. Der er desuden en attraktiv og idérig Juniorklub for elever fra 4.kl. til 6.kl. Juniorklubben har en belægningsprocent på 90 med en lav brugerbetaling.

Ansager skole er en charmerende og velbevaret bygning af ældre dato, med nyrenoverede og opdaterede faglokaler som betyder, at det er muligt at tilbyde afgangseksamen i fysik / kemi og naturfag. Der er desuden et helt nyt håndværks- og designlokale til rådighed. Skolen har indenfor de sidste par år lagt vægt på at skabe tidssvarende læringsmiljøer.

Én af de vigtigste målsætninger er, at eleverne skal opleve, at de går på en skole, der hjælper med at udvikle og styrke deres identitet.

Vi kan og vil - også i fremtiden!


På vegne af skolebestyrelsen på Ansager Skole
Lene Uldbæk og Michelle Christensen.

vist 1680 gange