mandag 23 okt 2017 - Ansager
Generalforsamling: Ansager Borgerforening
Afholdes mandag den 30. oktober 2017 kl. 19.30 på Ansager Musik Hotel.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen
6. Valg af suppleant til bestyrelsen
7. Valg af revisor og suppleant
8. Eventuelt.

Forslag til bestyrelsen bedes indsendt senest 4 dage før generalforsamlingen.

Foreningen vil være vært med lidt til ganen og maven.

Borgerforeningen

vist 723 gange