torsdag 18 maj 2017 - Ansager
Børn og musik, Musikkens plads, Mariefestival og det kreative hus
Sidste nyt fra indsatsområdet Musik og Kreativitet under Ansager Byudvikling

Et år er nu gået siden I på generalforsamlingen hørte om området MUSIK OG KREATIVITET. Det vigtigste at få sagt her er, at det er aktive og energiske folk, der præger grupperne under dette område. Det andet er, at det tager tid og tålmodighed at få gennemført projekter, hvor det kræves, at der søges forskellige fonde.

Musik og kreativitet i skole og daginstitution

Vi er jo fortsat så heldige at få 200.000 kr. til dette arbejde. Det er med til at skabe masser af musik og kreativitet.

Løbende er der indkøbt musikinstrumenter både i skole og i børnehave, så det musiske niveau har mulighed for at blive højnet. Det har medvirket til, at især musikken har fået en større og større betydning.

Ligeså har der løbende i børnehaven været arrangementer med musiske indslag. Dette udbygges i det kommende år med kursusforløb af studerende fra musikkonservatoriet, samt undervisere fra Musikskolen i Varde kommune, der kommer otte gange i børnehaven.

Ligeledes har der været sat gang i et samspilsorkester på skolen med musik­konservatorie­studerende afsluttende med en koncert. Sigurd Barrett har været på besøg på skolen, hvor hele skolen deltog samt dagpleje og børnehave.

Til september deltager skolen samt Skovlund Friskoler atter i et stort optog til Mariefestivalen med optræden i Torveteltet m.m. Det glæder vi os til

I november står den igen på musik og kreativcamp med deltagere fra 5.-9. kl. fra Ansager Skole og Skovlund Friskole. I kan godt begynde at glæde jer til afslutningen på Campen, hvor I jo alle er velkomne.

Vi vil i det kommende år søsætte flere arrangementer, koncerter etc. På skolen og i børnehaven fylder musik og kreativitet mere og mere. Vi kan vist godt tillade os at kalde det en del af deres varemærke. Måske kan det også være med til at flere vil bosætte sig i Ansager og være medvirkende til at vores skole kan bevare overbygningen.

Det er faktisk sådan, at allerede den 31. maj er der kordag og koncert på skolen. Vi har også lige bevilget penge til to koncerter for dagplejen samt indkøb af små instrumenter.

Musikkens Plads

Vi har fået inddraget Varde Kommune i vores arbejde med at etablere en ”Musikkens Plads” her i Ansager. Vi er sikre på, at det vil kunne blive et unikt sted for vores by. Det vil både være et sted for skolen, børnehaven og for alle os borgere her i Ansager, men vi tror også på, at det kan tiltrække turister.

Meningen er, at det bliver en plads med mange udendørs instrumenter, så mange at en skoleklasse kan være i aktivitet. Det som er anderledes end andre steder er, at der bliver en del elementer, hvor musikteorien gennemgås på flere niveauer, og hvor vi dermed har mulighed for at få styr på den.

Vi påtænker også at få lavet et sted, hvor vi som tilhørere kan sidde og lytte samt se ud over pladsen. Måske vil nogle af jer tænke, hvad med støj. Det er vi meget opmærksomme på, og vi har en forventning om, at der ikke vil være lydgener i forbindelse med brugen af musik­instrumenterne.

I løbet af den kommende tid vil I få mere at vide om pladsen. Søndag den 21. april kl. 10-12 vil der i ”Det kreative hus” / i Andelskassens gamle lokaler være mulighed for at se den model, tegninger er ved at blive lavet ud fra.

Vi arbejder på at pladsen ved hytten mellem præstegården og Mariehaven kan blive Musikkens Plads. Menighedsrådet er positive over for idéen. Det betyder, at vi arbejder på at få lavet tegninger over hele det område inden for de næste uger.

Det kreative hus

I det forløbne år er det blevet til løbende udstillinger i Andelskassens lokaler på Torvet. Vi har introduceret udstillinger med kunstnere ude fra som: ”En kunstner kommer til byen”. Vi håber, at I alle nyder, at der er kommet liv i vinduerne. Vi prøver at holde åbent hus med jævne mellemrum, hvor man kan komme ind og se udstillinger, få kaffen og en sludder om, hvem vi er, og hvad vi går og laver.

Vi har i løbet af året haft nogle temaaftner med forskellige temaer f.eks. påskedekorationer, arbejde med ler og kransekagebagning, hvor der er instruktør på. Der er har været rigtig god opbakning til disse aftner. Det fortsætter vi med, ligesom vi fortsætter med at arrangere ”Kom og vær kreativ-aftner”. Vi håber, at der kan skabes endnu større grobund for forskellige kursusforløb, temaaftner, eftermiddage, åbent hus arrangementer m.m. Kom endelig med gode idéer.

Mariefestival

Nu er Mariefestivalforeningen en realitet. Foreningen består af udpegede medlemmer fra AIF, Mariehaven, Borgerforeningen og ABU samt 3 valgte medlemmer.

Vi er i fuld gang med at arrangere dette års Mariefestival. Vi bruger samme drejebog som tidligere, så I kan forvente at mange ting er ens, og alligevel er der sket og vil der sker mange små justeringer. Alt sammen for at få det hele til at klappe bedst muligt.

Især har vi vores fokus rettet mod at skabe en fornuftig økonomi, så vi er sikre på, at der også bliver en Mariefestival i 2018. Her kommer I ind i billedet. Køb endelig en billet, der skal mange penge til for at skabe en succesrig Mariefestival. Den lokale opbakning til Mariefestivalen er guld værd, og nødvendig for at det bliver en succes.

Fortæl gerne om Mariefestivalen overalt, hvor I kommer hen. Reklamér endelig for vores bys festival.

”Savmøllen”

Optimisterne er fortsat hjemløse. De forsøger i et samarbejde med Ansager Byudvikling at finde et nyt teater- og kultursted. Der lægges op til, at andre aktører kan bruge huset. Dette være sig både foreninger, bands m.fl. Det er fortsat meningen, at Det kreative hus skal have hjemsted her. Hvis der er nogle af jer derude, der gerne vil have hjemsted eller bruge dette nye sted, så sig endelig til.

Småt som stort

Jeg vil gerne høre, hvis I går med ønsker, idéer og tanker som vedrører musik og kreativitet. Det ville være dejligt, hvis I vil bidrage til, at musik og kreativitet med stadighed sættes på dagsordenen her i Ansager og omegn.

Lisbet Steen Mortensen, formand for Musik og Kreativitet

vist 631 gange