fredag 28 apr 2017 - Ansager
Så er det lige ved at være nu
Flyttedagen for rideklubben til deres nye domicil på Kvie Søvej nærmer sig i fuldt firspring

Der arbejdes stadig på højtryk med, at få de sidste ting klar. De tre ridebaner er ved at blive hegnet, foder- og sadelrum er malede og klar til indflytning og foldene til sommergræsning er indhegnet. Så nu kan hestene på RIKA flytte ud til deres nye hjem.

På den snart forhenværende adresse bliver der også arbejdet med bl.a. at flytte de sidste ting og tage hegn ned. Der er flere ting der skal flyttes pr. trailer, så der er stadig mulighed for, at komme og give et nap med.

Et stort skulderklap og en kæmpe økonomisk støtte blev vist RIKA, da SE Vækstpuljen valgte at støtte det store reetablerings projekt med 100.000 kr. Det vakte stor glæde blandt alle i klubben, da vi nu er et skridt nærmere, at komme i mål med det store projekt inden for vores fastsatte tidsramme. Opmuringen af bokse bliver nu sat i gang.

SE Vækstpuljen støtter hvert år forskellige tiltag så som nye virksomheder, uddannelse, foreningsliv og idræt- og kulturliv, så der hele tiden kan udvikles og holdes gang i bla. de nævnte områder. Rideklubben Ansager RIKA takker meget for den store støtte.

Rikke Øberg Smith, Rideklubben Ansager

vist 808 gange