torsdag 6 apr 2017 - Ansager
Ansager skole anno 2017
Fra skoleåret 2017-2018 vil undervisningen på Ansager skole være anderledes

Fra næste skoleår vil der i højere grad, være undervisning på tværs af årgange og projektarbejder vil blive en langt større del af undervisningen. Vi vil at ”Ansager skole er et godt lære og være sted”.

Vi har en stor faglighed på skolen som vi ønsker at gøre større. Ved at anvende holddannelse kan undervisningen tilrettelægges på tværs af årgange, derved skabes der unikke læringsmuligheder for eleverne. De modtager undervisning på netop det niveau de er, samtidig med at undervisningen kan tilrette lægges på en måde, så den enkelte modtager læring på netop den måde, hvor vedkommende lære bedst.

Eleverne vil fremadrettet både have en stamklasse, hvor alt fagundervisning foregår men også have en primærgruppe, hvor der er tid til lektiecafe, motion og bevægelse, og social udvikling. Stamklassen er klasser som eleverne kender det fra deres nuværende klasser, mens primærgruppen er sammensat med elever på tværs af fasens årgange.

Nogle af de vigtigst målsætninger er, at eleverne skal opleve, at de går på en skole der hjælper med at udvikle og konsolidere deres identitet. Elever skal på sigt lære at vælge for sig selv i et fællesskab. Vi har også arbejdet med fokus på at skabe et læringsmiljø, hvor eleverne trives og har mulighed for at afprøve god anderledeshed. En erfaring fra andre skole som har organiseret eleverne med stamklasser og primærgrupper, er at alt mobning forsvandt fra dag 1, fordi eleverne har flere relationer på tværs af årgangene.

I Ansager kan og vil vi.

vist 1071 gange