lørdag 1 apr 2017 - Ansager
Dræning af Kvie Sø
Der ventes ekstra mange besøgende ved Kvie sø den kommende tid. Gæster der vil følge forløbet, hvor søen tømmes for vand.
Der ventes ekstra mange besøgende ved Kvie sø den kommende tid. Gæster der vil følge forløbet, hvor søen tømmes for vand. Foto: Pressefoto
Kvie Sø skal af flere årsager tømmes for vand i nærmeste fremtid.

Kvie Sø skal tømmes for vand, og bunden renses. Badevandet lever op til de danske kvalitetskrav, hvorimod det kniber med at leve op til de vejledende værdier i et EU-direktiv om badevand. Søen har derfor i nogen tid på EU´s badevandskort blot været markeret som lokalitet med acceptabel og ikke fremragende badevandskvalitet.

Der er tale om en ganske omfattende proces, som dog er rimeligt hurtig at gennemføre med nutidens teknik. I slutningen af 2. Verdenskrig havde man i forbindelse med tørvegravning i de små nabosøer sænket vandstanden 1 meter i Kvie Sø, så en trediedel af søen fremstod som sandstrand. Ældre borgere kan stadig huske, at sandbunden blev brugt til gymnastik, når der var tørvejr.

70 år gammel dræningsgrøft genåbnes

Den grøft, der blev benyttet til at dræne søen i 40´erne, vil blive genåbnet, hvorved vandet føres ud i Kærbæk Bæk. Beredskabsstyrelsen i Haderslev råder over en højkapacitetslænsepumpe, der kan tappe 15.000 liter/min eller 900 kubikmeter vand i timen. Søen rummer 375-380.000 kubikmeter vand, så det vil tage ca. 18 døgn at tømme den, da der samtidig vil strømme grundvand til. Den store pumpe aflastes med mellemrum af tre mindre af hensyn til vedligehold. Under tømningen spules bundslam ud i vandet, så det kan suges med ud.

Kvie Sø har siden 30´erne været et yndet udflugtsmål for både den lokale befolkning og tilrejsende gæster. Ligeledes benyttes søen årligt i forbindelse med afholdelsen af Tistrup Minitri. Der tages selvfølgelig hensyn til disse gruppers benyttelse, så tømningen skaber færrest mulige gener. Af hensyn til disse og til genopfyldningen af søen foretages tømningen efter skolernes sommerferie, så det meste af badesæsonen er ovre, og så man kan benytte sig af den traditionelt rigelige nedbør fra og med august til og med januar.

Vandet vender tilbage

Efter tømningen skal søen fyldes igen, og det vil ske dels via naturlig tilstrømning af grundvand dels via nedbør. Den gennemsnitlige nedbør de sidste 15 år i Kvie er 980 mm og fordampningen fra overfladen 430 mm, så i løbet af et år vil alene nedbøren tilføre 550 mm eller 55 cm, en god halv meter. Nok så meget strømmer til fra grundvandet. Søen har en middeldybde på 1.3 meter, så allerede efter et år vil den have nogenlunde normal overflade. Søen vil være tilstrækkelig stor til at danne base for sangsvanerne, når de ankommer.

Under tømingen af søen vil Ansager Lokalhistoriske Arkiv dagligt være tilstede for at dokumentere tømningen i form af billeder og tekst til billedarkivet og for at undersøge, om man på bunden skulle kunne finde tegn, der kan have dannet grobund for de lokale sagn.

Ran Slirpa, Vandreguleringsstyrelsen

vist 5135 gange