torsdag 2 feb 2017 - Ansager
Vi er meget tæt på målstregen
Indkaldelse til informationsmøde for andelshavere i Ansager Hotel ApS

Tirsdag den 7. februar 2017 kl 19.00 på Ansager Musik Hotel

Vi søger Investorer til finansieringen og på mødet orienterer vi om muligheder og vilkår.

Et lille tilbageblik

Det er nu allerede over 5 år siden, at det lykkedes lokale ildsjæle at overtage Ansager Hotel.

Siden da er det lykkedes byen at genrejse hotellet, så den igen i dag står som en smuk og arkitektonisk bygning, og er samlingssted for fester, aktiviteter og oplevelser, der i tråd med byens fremtidige udviklingsplan.

Projektet omkring genrejsningen af byens hotel har omfattet 4 faser, hvor fase 3 blev afsluttet i 2014.

Hvor står vi lige nu?

I dag står vi med et fuldt funktionsdygtigt hotel, og siden 1. juni 2016 har hotellet været bortforpagtet til David Burchardt og Michael Møller. Et par unge fyre med stor gå-på-mod og på trods af deres unge alder alligevel med stor erfaring i branchen. David er uddannet kok, og Michael er uddannet tjener og vinkyper. Begge står for den daglige hoteldrift med hjælp fra nærmeste familie samt øvrig nødvendig hjælp til servering m.v.

David og Michael har i løbet af det halve år siden forpagtningens start, formået at skabe et godt grundlag for den fremtidige drift og indtjening. Det vil vi gerne følge op på, og dermed styrke deres indtjeningsmuligheder.

Næste skridt mod målet – fase 4

Det har længe været et stort ønske fra bestyrelsen at gå i gang med fase 4, som omfatter renovering og etablering af værelser på hotellets 1. sal. Når det er realiseret, vil det betyde, at hele projektet omkring genrejsningen af hotellet med færdiggørelsen af fase 4 vil have nået sit endelige mål. Byen vil dermed stå med et hotel, der fremstår totalrenoveret og dermed fremtidssikret.

Det vil ikke alene styrke indtjeningsmulighederne for forpagterne, det vil også medføre flere lokale arbejdspladser, og i det hele taget medføre øget vækst og dynamik i lokalsamfundet.

Etableringen af værelserne og færdiggørelsen af hele projektet skal også ses som en vigtig del af den igangværende udviklingsplan sammen med Ansager Byudvikling.

Bestyrelsen ønsker at etablere 7 dobbeltværelser, som alle skal anvendes til udlejning, og dermed være med til at understøtte og dække det stigende behov og efterspørgsel, der er på overnatningsmuligheder.

Alle dobbeltværelser vil blive indrettet med eget bad og toilet, og der vil også være adgang til TV og internet.

Anpartshavere har allerede klaret nedbrydningen af de gamle værelser, og man er nu klar til, at gå i gang med at etablere 7 nye dobbeltværelser. Men inden startskuddet kan gå, skal vi dog først have finansieringen på plads.

Finansiering ved etablering af 7 værelser på 1. sal

Her har vi foreløbigt fået tilsagn fra LAG om 250.000 kr.

For at nå målet mangler vi som minimum 700.000 kr., og derfor søger vi långivere, som vil yde hotellet et lån på minimum 25.000 kr.

Forventning til udlejning

Der ligger en stor potentiel udlejningsindtjening på disse værelser. De vil kunne lejes ud ved fester og arrangementer på hotellet, til gæster der kommer og besøger Mariehaven i forbindelse med Sommersang i haven, samt ved byens årlige afholdelse af Mariefestivalen, og mange andre som har behov for overnatning som f.eks. erhvervsfolk og udstationerede håndværkere. Desuden er turismen stigende i området, og f.eks. ligger Legoland ikke mere end 25 km væk fra hotellet.

Det er selvfølgelig svær at spå, men vi forventer en væsentlig stigning i omsætningen ved udlejning af værelserne.

Tidshorisonten for etablering af værelserne

Vi forventer, at det vil tage ca. 3-4 måneder at etablere alle 7 værelser. Vi har indhentet de nødvendige tilladelser samt tilbud på entrepriser.

Kontakt for yderligere information

Formanden for Ansager Hotel ApS Knud Erik Madsen kan træffes på mobil 23 40 18 05 eller på mail fjordmadsen@gmail.com for yderligere information.

vist 980 gange