onsdag 1 feb 2017 - Ansager
Næsten alle skoler bevares
Stort flertal i Varde Byråd vil styrke den lokale udvikling med ny struktur for skoler og dagtilbud

Størstedelen af skolerne og dagtilbuddene i Varde Kommune bevares. Det er essensen af forslaget til en ny organisering af skoler og dagtilbud, som fem af seks partier i byrådet står bag. Forslaget indebærer, at flere skoler og dagtilbud får fælles ledelse, at specialtilbuddene samles på Sct. Jacobi Skole og at der opføres en ny Brorsonskole i Varde. Billum Skole, Billum Børnehave, Lysningen og Isbjergparkens vuggestue, begge i Varde, foreslås lukket.

Skoler og dagtilbud til alle

Alle seks partier i byrådet har deltaget i forhandlingerne. Bag det forslag, der nu skal behandles i byrådet, står Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten. Det Konservative Folkeparti er ikke med i aftalen.

Med forslaget vil de fem partier styrke den lokale udvikling og det stærke lokalsamfund. Det afspejler sig i forslaget til en ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet, hvor hovedparten af kommunens folkeskoler og dagtilbud bevares.

Den nye struktur vil resultere i en anderledes organisering, hvor flere af de nuværende skoler og dagtilbud får fælles økonomi, ledelse, bestyrelse og medarbejdergruppe. Det skal gøre det muligt at fastholde og forbedre kvaliteten og holde driften på et økonomisk forsvarligt niveau.

Brorsonskolen er kommunens største skole, men bygningerne er i dårlig stand. Derfor foreslår partierne at opføre en ny Brorsonskole i tilknytning til Campus i Varde Nord, hvor der vil kunne etableres en god overgang til ungdomsuddannelser og 10. klasse. I første omgang flyttes Brorsonskolens overbygningselever til den nye skole 1. august 2020. Det er hensigten også at flytte de øvrige elever til den nye skole på et senere tidspunkt.

Samtidigt indebærer forslaget, at hovedparten af kommunens nuværende specialtilbud samles på Sct. Jacobi Skole. De nuværende elever fra Sct. Jacobi Skole skal derfor fordeles på Brorsonskolen og Lykkesgårdsskolen, i takt med at der bliver plads.

I forslaget peges der også på nogle overordnede principper for, hvor mange børn en skole eller et dagtilbud skal have for at kunne fastholdes. Principperne vil sikre åbenhed om, hvornår skoler og dagtilbud bliver så små, at de bør nedlægges og flyttes til nærliggende tilbud.

I den nye struktur vil der være følgende skoler i Varde Kommune:

 • Blåvandshuk Skole med filial på Janderup Skole
 • Blåbjergskolen med filialerne Outrup Skole og Lunde børneby
 • Lykkesgårdskolen
 • Brorsonskolen med filial på 10iCampus
 • Ølgod Skole
 • Tistrup Skole med filialerne Sig Børneby og Horne Børneby
 • Agerbæk Skole med filialerne Starup børneby og Årre Skole
 • Næsbjerg Skole med filial på Nordenskov Skole
 • Ansager Skole
 • Alslev Skole (0.-6. klasse)
 • Specialtilbud Sct. Jacobi

Filialskoler er skoler, som har under 170 elever.

I den nye struktur vil der være følgende dagtilbudsområder og selvejende dagtilbud:

 • Dagtilbudsklynge Øst: Kastanjehaven i Næsbjerg, Teglhuset i Nordenskov, Naturligvis i Ansager, Årre Børnehave, Agerbæk Børnehave og Skovbrynet i Ølgod.
 • Dagtilbudsklynge Vest: Outrup Børnehave, Mælkevejen i Nr. Nebel, Skovmusen/Oksbøl Børnehave og Svalehuset i Janderup.
 • Dagtilbudsklynge Varde: Kærhøgevej, Smørhullet, ny vuggestue i eksisterende lokaler ved Smørhullet, Østervang, Vestervold, Sønderallé og Hedevang (Alslev).
 • Selvejende Møllehuset i Tistrup
 • Selvejende Søndermarken i Varde
 • Selvejende Højgårdsparken i Varde.

Fremadrettet proces:

Forslag til den nye struktur ”Skoler og dagtilbud for alle” forventes at blive sendt i høring efter byrådsmødet den 7. februar 2017 frem til torsdag den 6. april 2017. Høringssvarene vil efterfølgende blive behandlet, og en endelig politisk beslutning forventes på byrådsmødet den 30. maj 2017.

Forslag til den nye struktur, ”Skoler og dagtilbud for alle”, forventes at træde i kraft pr. 1. august 2018 uden for Varde by og pr. 1. august 2020 i Varde by (grundet opførelse af ny Brorsonskole).

Pressemeddelelse fra Varde Kommune

vist 2329 gange