fredag 20 jan 2017 - Ansager
Skolelukning vil påvirke Skovlund-Ansager hallen
Debatindlæg om ny skolestruktur af Skovlund-Ansager Hallens Bestyrelse

Skovlund-Ansager Hallen er en hal, som områdets foreningsliv gør stor brug af. Dog kæmper foreningerne i Ansager og Skovlund en stor kamp for at bibeholde de unge i aktiviteter, som inddrager benyttelse af hallen.

En nedlæggelse af skolen eller blot overbygningen vil få så store konsekvenser for hallen, idet en del foreninger i byen mister den unge frivillige leder og idrætsudøver, idet deres tid vil blive brugt på kørsel ect. Det vil desuden være umuligt at forhindre, at eleverne vil dyrke idræt med deres klassekammerater fra den skole, som disse elever vil blive henvist til.

En anden bekymring går på at børnefamilier, vil vælge Ansager fra, da der ingen skole eller overbygning er, og at der vil være øget tidsforbrug og udgifter til transport forbundet med at bo i Ansager.

Vi forudser, at man igangsætter en nedsmeltning af det økonomiske fundament, som gør Skovlund-Ansager Hallen til det den er idag, hvis man vælger at tage beslutningen om at lukke skolen eller blot fjerne overbygningen i Ansager.

Helt konkret vil det for Skovlund-Ansager Hallen betyde, at indtægtsgrundlaget formindskes, mens udgiftsniveauet vil være uændret, idet vi har stadig samme drifts- og vedligeholdskrav for at drive hallen.

Mest af alt ligner skolelukningerne en sovepude uden udviklingsperspektiv, og eftersom hallerne i Varde Kommune skal udarbejde udvilkingplaner, så kan man vist vende dette om til at hallerne skal udvikle afviklingsplaner istedet for.

Opfordringen skal derfor være at Varde Kommune skal tænke sig rigtigt godt om inden Varde Kommune finder sparekniven frem.

Der skal ikke meget “hovedregning" til for at konkludere, at det på alle måder vil medføre alvorlige konsekvenser for Skovlund-Ansager Hallen og dermed også Ansager, hvis skolen lukkes eller speciel overbygningen fjernes.

Skovlund-Ansager Hallens Bestyrelse, v/ formand Leif Jørgensen

vist 872 gange