onsdag 27 mar 2024 - Ansager
Skovlund-Ansager Hallen ordinær generalforsamling
Afholdes i år onsdag d. 10. april 2024 kl. 19 i Skovlund-Ansager Hallen

Bestyrelsen har besluttet, at vi starter med fællesspisning kl. 18. Af hensyn til køkkenet, skal tilmelding ske til SA-Hallens mail: info@sa-hallen.dk senest onsdag d. 8/4-2024

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og protokolfører.
  2. Formandens beretning om SA-Hallens virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse.
  4. Kassereren fremlægger budgettet til godkendelse.
  5. Valg af repræsentantskabsmedlemmer.
  6. Valg af revisor.
  7. Behandling af indkomne forslag. (skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1/4-2023)
  8. Eventuelt

Bestyrelsen ved Skovlund-Ansager Hallen

vist 590 gange