tirsdag 10 jan 2017 - Ansager
En aften med nye ideer til brug af hallen
Første workshop i arbejdet med at skabe en udviklingsplan for Skovlund-Ansager hallen
Første workshop i arbejdet med at skabe en udviklingsplan for Skovlund-Ansager hallen Foto: Bent Haahr
Det første møde om anvendelse af Skovlund-Ansager Hallen fremover blev holdt tirsdag aften

Bestyrelsen for Skovlund Ansager hallen havde indkaldt en række af dens interessenter for at få forslag til, hvad Skovlund Ansager hallen i fremtiden skal være centrum for.

De fremmødte blev inddelt i grupper, som fremkom med mange gode og konstruktive forslag. Forslag som bestyrelsen nu arbejder videre med.

Skovlund Ansager Hallens bestyrelse indkalder til næste workshopmøde tirsdag den 31. jan kl. 19:00 i hallens mødelokale. Her håber den at gense mange af deltagerne fra det første møde men også at nye deltagere vil møde op og være med til udvælge og uddybe hvilke ideer, der skal prioriteres ind i den endelige udviklingsplan.

Karsten Madsen

vist 893 gange