fredag 2 dec 2016 - Ansager
Fra brændende platform til brændende kærlighed
Magnus Dahlmann ændrede den brændende platform til brændende kærlighed ved det sidste af 4 skolestrukturmøder. Mødet blev holdt i Skovlund Ansager hallen den 30. november
Magnus Dahlmann ændrede den brændende platform til brændende kærlighed ved det sidste af 4 skolestrukturmøder. Mødet blev holdt i Skovlund Ansager hallen den 30. november Foto: Karsten Madsen
V/ Magnus Dahlmann, Formand for Ansager Byudvikling

Kære byrådspolitikere i Varde Kommune.

Det fjerde og sidste borgermøde om strukturdrøftelser i dagtilbud og skoler blev afholdt onsdag aften i Skovlund Ansager Hallen. Vi er mange, der ligesom I, har deltaget i alle fire møder. Vi har lyttet, fornemmet stemningen og bakker op om det budskab, som alle oplandsbyer igen og igen er kommet med:

Lokale skoler med kvalitet skal videreudvikles lokalt, i lokalsamfund præget af virkelyst, udvikling og engagement.

Vi kan alle se udfordringen i faldende børnetal, men vi hverken kan eller vil tilslutte os symptombehandling med centraliseringer og besparelser. Det betragter vi som en kortsigtet lappeløsning, der bare vil gøre udviklingen værre, vende spirende bosætning til fraflytning og dermed være begyndelsen til en afvikling af vore lokalsamfund efter salamimetoden. Vi har herude i stedet brug for en mere gennemtænkt problemløsning. En løsning der angriber årsagen.

Kvalitet i daginstitution og skole kan måles på mange måder, men kvalitet trives bedst ved nærhed, tryghed.

Lad os sammen sætte en ny dagsorden og vision, der tydeligt sætter Varde kommune på landkortet, som den landdistrikts-kommune, der tør gå imod strømmen. Den Kommunen som i samskabelsens ånd sætter en fornyende politik indenfor familie, børn og unge området. Den kommune der bevarer og udvikler de lokale daginstitutioner og skoler.

Lad os glemme alt om at skabe øget kvalitet gennem besparelse og centralisering. Det vil skubbe indbyggere og potentielle tilflyttere fra os og sætte en spirende udvikling i stå.

Lad os i stedet udnytte det momentum, som I i et samlet byråd så unikt har skabt ved at sætte de bedste rammebetingelser for lokalforankrede udviklings- og vækstplaner i hver eneste oplandsby.

Vores forslag bygger ikke på en brændende platform, men på brændende kærlighed.

En kærlighed til det gode liv i vores kommune, vores egn, vores lokalsamfund og by, vores daginstitution og skole, vores frivillige foreningsliv og sidst men ikke mindst til vores børn og unge.

Vores høringssvar og forslag, som vi sender til Jer den 8. januar 2017 vil være bygget op omkring disse værdier.

Vis os, at I kender Jeres ophav, at I har modet, Jeres sunde fornuft og Jeres individuelle beslutningskraft i behold, og at I lytter til de mange engagerede borgere i oplandsbyerne.

Med brændende kærlig hilsen

Ansager, vi kan og vil

vist 2231 gange