søndag 20 nov 2016 - Ansager
Bryd mønstret, opprioriter skolerne - og vind stort
Debatindlæg om ny skolestruktur af Erik Lauridsen, Ansager

ALTING. Hvad enten det har med virksomhed, vores arbejde, vores levevis og alle de andre valg, vi som mennesker fortager i livet, at gøre, fortælles der til tider en historie om dem, der tør gå i modsat retning af, hvad alle andre gør. Om dem der vil komme foran alle andre og som i sidste ende også vil sætte en ny dagsorden. Jeg ønsker at Varde Kommune skal være mønsterbryder, sætte ny dagsorden, udnytte et momentum og vinde stort.

Vi lever i en tid, hvor folkevalgte, embedsfolk og hele staben af samfundspligtige, dagligt sætter os borgere på prøve i at blive globale borgere og blive "mainstream", at blive politisk korrekte og rationelle.

Sådan er tiderne, og det skal vi forholde os til.

Vi bliver mødt med svære "ikke valg". Med "ikke valg" mener jeg pisk og ikke gulerod. Hvis ikke du stemmer for…., hvis ikke du vil gøre en indsats …., og hvis ikke vi forstår, er konsekvenserne skræmmende, dårlige og uholdbare. De to ord "ikke valg" er i mine øjne lig med "ikke inkluderende". Det fremmer ikke en positiv udvikling og frem for alt - det nedbryder fællesskaber. Vi ser det overalt herhjemme og i den store verden vi lever i.

Institutionen Varde Kommune er med deres "skoleprojekt" i gang med det, som jeg betragter lidt som at have skyklapper på eller sagt på en anden måde, de begiver sig hen mod en slags lemmingeeffekt. Flere kommuner i Danmark følger den dagsorden, at vi som samfund skal formindske antallet af små skoler, vi skal få de kommende budgetter til at hænge sammen, og vi skal skabe mere kvalitet i de større, bedre og mere effektiver skoler. Vi "vandrer" alle i den tro, at vi træffer det helt rigtige valg, og så længe alle følger lyset, bliver alting godt.

Jeg kan dog ikke finde et eneste godt og holdbart argument bland de nævnte for en nedlæggelse. Jeg tror, at hvis Varde Kommune TURDE gå mod denne tendens og udvikling, vil de vinde en langt større samfundspræmie end det, de forsøger på i øjeblikket.

Nu vil jeg vove min pels: Jeg mener at Skolen er en langt større kulturbærer i dagens Danmark end Kirken er. Der kan være enkelte tilfælde, der modbeviser dette; men en skole er uanset en bys størrelse et lille billede af hele vort samfund, og skolen skal samtidigt værne om de værdier, vi har skabt. Frihed, at kunne forstå omverdenen, være tilgangen til viden, personlig udvikling og ikke mindst at være nærværende for eleven. Det er for mig uden diskussion kvaliteten i en god skole. Alt sammen noget, der findes på og fungerer på Ansager Skole. Og som står i skærende kontrast til Kommunens forslag om nedlæggelser af vores fælles "kulturskat" og hvor de taber en masse lokale initiativer efter en årelang tovtrækning mellem borgere og kommune.

Og det er sjovt nok ikke de elemeter vores folkevalgte ser som kvalitet I deres oplæg, og hvoraf sikkert flere selv kommer fra en lille skole med de samme kvaliteter. Man må da antage at deres skolegang har været med til at bringe dem hen et sted i livet, de selv ønsker at være, og at det har bibragt dem kvalitet i deres lærdom.

For mig handler det mest om at prioritere skolerne i Varde Kommune højere.

Tro mig, det vil komme på forsiden af alle landets aviser, hvis de går imod strømmen og vælger at kæmpe for de små skoler. Jeg savner politisk vilje til et nærhedsprincip i vort globale samfund frem for splittelse. Jeg vil påstå, at resultatet uden tvivl vil føre til en tilgang af nye borgere til kommunen. Borgere som vil væk fra nedlæggelser, manglende valgmuligheder og følelsen af, at vil noget andet.

Som Bonderøven Frank Erichsen siger på DR: Vores liv skal leves i den ånd, at der så vidt muligt skal leves et mere enkelt liv. Bliver vores liv mere enkelt af, at sende vores børn til højt standardiserede skoler? Jeg kan hverken se mig selv eller mine børn i den virkelighed eller paradoks. Det er det signal, jeg tror mange danskere efterlyser. Mange søger et samfund i balance og hvor vi har plads til bevarelse og at troen på at det eksisterende også er godt. Vi har brug for at være lokale.

Vi skal forsøge at decentralisere i stedet for at centralisere. Vi skal styrke skolerne ved at gøre dem selvstyrende og udvide mulighederne, for at skolen kan involvere sig lokalt. Vi skal belønne samfund og skoler, der gør en forskel, og tillade og tildele lokale resurser efter behov.

Jeg ved godt at skoler er dyre at vedligeholde og at mange er slidte. Det bliver alle bygninger, også rådhuse. Det handler om prioritering og at turde.

Erik Lauridsen, Ansager

vist 1989 gange