torsdag 13 okt 2016 - Ansager
Generalforsamling: Ansager Borgerforening
Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 27. oktober 2016 kl.19.30 på Ansager Hotel

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen
6. Valg af suppleant til bestyrelsen
7. Valg af revisor og suppleant
8. Eventuelt

Forslag til bestyrelsen bedes indsendt senest 4 dage før generalforsamlingen.

Foreningen vil være vært med lidt til ganen og maven.

Ansager Borgerforening

vist 605 gange