onsdag 19 dec 2012 - Ansager
Hotel: Sidste nyt fra Ansager Hotel
Ansager Hotel har endelig fået byggetilladelse til at opføre nyt køkken

I en pressemeddelelse fra Ansager Hotel lyder det:

Året er ved at være omme og julen står for døren.

Ansager Hotel kan se tilbage på et travlt år med renovering. En renovering som er godt i gang, men slet ikke færdig.

Inden sommeren var hyttebyen nymalet og renoveret. Omkring hytterne er bevoksning tyndet og træer fældet. Udlejningen af hytterne er gået rigtig godt over sommeren og efteråret og bidrager med et overskud til hotellet.

På hotellet er efteråret gået hurtigt. Toiletterne i kælderen er udskiftet og renoveret og fremstår som nye. Salen er malet og isoleret, og salen er taget i brug ved flere arrangementer her i efteråret.

Lige nu er opførelsen af nye handicaptoiletter i stueetagen i fuld gang. Skillerummene er monteret, vandinstallationer og afløb er lagt i det nystøbte gulv. I begyndelsen af januar er toiletterne og entreen klar til at blive malet.

Blå stue og fiskestuen er også klar til maling, som påbegyndes når farveudvalget har taget endelig beslutning om farvevalget.

Vi har netop modtaget byggetilladelse til at opføre det nye køkken. Desværre har den sidste tids sne og frostvejr forsinket byggeriet, men vi håber på byggevejr i en kort periode, så vi kan få rejst spærene og lagt tag. Når taget er lagt kan køkkenet færdiggøres indvendigt uanset vejrlig.

Vi tør dog ikke håbe på, at køkkenet er klar til ibrugtagning før hen mod foråret.

I løbet af efteråret har flere arrangementer været afholdt på hotellet: Vinsmagning, Mortens Aften, blomsterbinding, julefrokost for byens håndværkere og sidst Borgerforeningens juleoptog for de mindste borgere i byen. Alle arrangementer som har haft stor deltagelse.

Renoveringen og de mange arrangementer har ikke været mulig uden et meget stor frivilligt arbejde fra byens borgere, som endnu en gang takkes for deres store indsats.

Det kommende år vil også være præget af fortsat renovering med mange store og små arbejdsopgaver. Vi håber, at byens borgere fortsat ønsker at bidrage med en stor frivillig indsats.

Bestyrelsen arbejder videre med de mange forskellige opgaver, herunder ansættelse af en forpagter. Det er bestyrelsens håb og målsætning, at hotellet er færdigrenoveret og klar til at tage i drift med en forpagter i det tidlige forår.

Peter Fog
Ansager Hotel ApS

vist 332 gange