onsdag 18 maj 2016 - Ansager
Hvis du vil vide mere... ?
Generalforsamling i Ansager Byudvikling

Hvordan udvikler vi vores by?
Hvad kommer der istedet for Ansager Dambrug?
Bliver åen ved Kølbanken genslynget?
Hvornår startes arbejdet ude ved Stemmeværkspladsen?
Bliver der stiforbindelse fra Ansager til Hjertestien ved Kvie Sø?

Vil du høre og se mere om hvad der kommer til at ske i vores by i det næste år, så tilmeld dig generalforsamling i Ansager Byudvikling, der afholdes:

Torsdag den 19. maj kl 19 – 21 på Ansager Hotel

Vi er vært med en buffet, hvor du finder lidt godt til ganen og maven.

Arrangementet er for alle, men af hensyn til køkkenet mm, beder vi dig med navn foretage tilmelding på e-mail: borger@ansager.dk eller på lister udlagt ved byens handlende.

Vi glæder os til at se dig.

Ansager Byudvikling

vist 832 gange