fredag 29 apr 2016 - Ansager
Nyt fra Skovlund Ansager Hallens generalforsamling.
Underskud efter renovering og nyvalg af Per Uhd og Emilie Gravergaard

Skovlund Ansager Hallen har netop afholdt den ordinære generalforsamling. Her omtalte formand Leif Jørgensen bl.a. sidste års store renovering af hallen til 1,3 mill. Renoveringen indeholdt bl.a. nye dametoiletter, nyt haludstyr som letvægts bander, nye mål og nye støtter til badminton og volleybold, og ikke mindst det nye halgulv. De mange udfordringer, der er med de politiske system i Varde kommune blev også berørt.

Bestyrelsen var glad for at foreningerne stadig har et stort aktivitetneveau, og endda har formået at få startet en ny aktivitet op: ”Idræt om dagen” som har stor økonomisk betydning for hallen.

Kassereren Tom Krongaard redegjorde for hallens økonomi, som pga. den stor renovering i 2015 endte, som budgetteret, med et underskud på kr. 909.448. Der opstod under renoveringen store udfordringer med at få lånefinansieret projektet, men ved hjælp fra Andelskassens Bank lykkedes det at komme igennem, men desværre til en meget højere renteudgift end forudset.

Både formandens og kassererens beretninger blev enstemmigt godkendt.

Der blev foretaget to nyvalg til hallens repræsentantskab, idet én af repræsentantskabets pionerer, Christian ”Lærkebyg” Nielsen, der har været med fra opstarten i 1978, ønskede at stoppe nu for at gøre plads til yngre kræfter. I stedet blev Per Uhd og Emilie Gravergaard begge fra Skovlund valgt. Emilie erstatter Birgitte Uhre. Begge fik stor tak for deres arrangement i hallen igennem tiderne.

Bestyrelsen havde fremsendt ændringsforslag til vedtægterne, som trænger til at blive justeret, derfor indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 17. maj kl. 19:00

Annonce for: Ekstraordinær generalforsamling

vist 635 gange