onsdag 24 feb 2016 - Varde
Syv læringsår frem i læsning på to uger
UngeCampen er Danmarks første eksempel på, at en kommune gennem en særskilt læringscamp gør en ekstraordinær indsats for en gruppe af de ældste drenge i folkeskolen.

På bare to uger forbedrede en gruppe folkeskoleelever deres evner i dansk og matematik med adskillige læringsår. Resultatet er opnået gennem et kommunalt undervisningstilbud.

Fra lørdag d. 30. januar til fredag d. 12. februar samledes 25 drenge fra Varde Kommunes 7.-9. klasser.

UngeCampen havde til formål dels at styrke drengenes faglige niveau inden for dansk og matematik, og dels at udvikle drengenes personlige og sociale styrker inden for områder som selvkontrol, engagement og optimisme.

Lederen af UngeCampen, Anne Mette Hede Jensen, er ekspert i styrkebaseret læring og kommunikation. Hun siger om forløbet:

- UngeCampen har været en fantastisk læringsrejse for hver enkelt dreng. Udover markant faglig fremgang og succes, har de hver især fået ny lyst til at lære og styrket troen på, at de kan opnå det, de vil og drømmer om.

- Læringsrejsen for drengene er først begyndt. Nu handler det om at blive ved med at sætte en fod foran den anden og fastholde den fantastiske udvikling, de hver især har været en del af. Med forældre og skole som vigtige medspillere skal drengene bruge de nye vaner til at fortsætte de gode takter i deres egen skole. Vi vil stadig mødes med drengene, så vi kan følge op på udviklingen og være tæt på dem i den fortsatte rejse.

Karsten Madsen

Resultater

Samlet faglig forbedring

Da drengene ankom til UngeCampen fik de testet deres faglige niveau inden for læsning, stavning og matematik. Da de efter to uger blev testet igen, viste drengene samlet set følgende faglige fremskridt:

Læsning: Forbedring på 3,5 læringsår
Stavning: Forbedring på 2,1 læringsår
Matematik: Forbedring på 3,0 læringsår

De største individuelle forbedringer fagligt

De drenge, der individuelt set udviklede sig mest inden for samtlige kategorier (stavning, læsning og matematik), havde følgende læringsgennemsnit:

1. Dreng C: Forbedring på 4,7 læringsår
2. Dreng E: Forbedring på 4,3 læringsår
3. Dreng A og Dreng G: Forbedring på 3,9 læringsår

De største individuelle forbedringer inden for læsning

De drenge, der individuelt set flyttede sig mest inden for læsning, havde følgende udvikling:

1. Dreng E: Fra 34 % i starttest til 84 % i sluttest (= forbedring på 7,2 læringsår)
2. Dreng F: Fra 12 % i starttest til 60 % i sluttest (= forbedring på 6,9 læringsår)
3. Dreng G: Fra 10 % i starttest til 50 % i sluttest (= forbedring på 5,7 læringsår)

vist 530 gange