fredag 22 jan 2016 - Varde
Lokale landmænd halede millioner hjem fra EU
Landmænd kan nu søge til modernisering af stalde fra pulje på 372 mio kr
Landmænd kan nu søge til modernisering af stalde fra pulje på 372 mio kr Foto: surangaw, Fotolia
Hele 10% af moderniseringspuljen gik sidste år til landmænd i Varde Kommune.

Landmænd fra Varde Kommune fik sidste år fat i op mod 10 millioner kr. fra en pulje til modernisering af staldbygninger. Det svarer til 10 pct. af hele puljen, som Natur­Erhverv­styrelsen stod bag. I 2016 er puljen på 372 mio. kr. Interesserede landmænd skal være hurtigt ude, hvis det flotte resultat skal gentages, lyder det fra Varde Kommune.

Muligheden for at opnå tilskud fra puljen afhænger i høj grad af, at de interesserede landmænd har en så færdig plan som mulig for modernisering af deres bygninger.

I alt 252 mio. kr. kan søges til modernisering af stalde alene og chancerne for at få et tilskud øges markant, hvis den enkelte landmand har miljøgodkendelser og byggetilladelser til projektet på plads ved ansøgnings­tidspunktet.

Som en service over for landbruget vil Varde Kommune derfor garantere en afgørelse på ansøgninger om miljøgodkendelser eller byggetilladelser inden ansøgningsfristen til NaturErhvervstyrelsens moderniserings- og miljøteknologiordning.

Det kræver dog, at ansøgningerne sendes inden for bestemte tidsfrister. Det skyldes, at åbningen af støtteordninger kan medføre så stort antal ansøgninger på så kort tid, at det ikke er muligt, at træffe afgørelser i alle sager, inden ansøgningen til NaturErhvervstyrelsen skal falde.

- For at kunne garantere en afgørelse til tiden, er det afgørende, at vi får ansøgningerne ind, så vi har en chance for at behandle dem. For selvom vi prioriterer landbruget, så er det ikke sådan, at vi kan sætte alt andet på hold, fordi der bliver åbnet for en pulje til en bestemt ting, forklarer formand for Udvalget for Plan og Teknik, Preben Friis-Hauge.

Karsten Madsen

Fakta:

  • Op mod hvert femte medlem af arbejdsstyrken i Varde Kommune arbejder inden for landbrug og fødevarer.
  • Sidste år fik ca. 30 landmænd i Varde Kommune del i midlerne fra Landdistriktsfonden, som søges gennem NaturErhvervstyrelsens moderniserings- og miljøteknologiordning.
  • I 2016 er der 372 mio. kr. til rådighed på landsplan – heraf vil 252 mio. kr. være øremærket projekter, som kræver enten byggetilladelse eller miljøgodkendelse fra kommunen.
  • Find Varde Kommunes ansøgningsfrister
vist 522 gange