fredag 27 nov 2015 - Varde
Bedre sikkerhed for de bløde trafikanter

Ekstra penge til lokalbyers udviklingsplaner og øget trafiksikkerheden i kommunen var punkter på Plan- & Teknikudvalgets seneste møde.

Preben Friis-Hauge, der er formand for udvalget fortæller i indslaget om:

  • Nr Nebel, Alslev og Oksbøl: Bedre og sikrere forhold for skolepatruljer - opsætning af blinklys der advarer om skolepatruljer på arbejde.
  • Ansager og Horne: Hævede flader ved skolerne hvor børn passerer vejen
  • Agerbæk: Forbedret stisystem ved passage på tværs af jernbanen, når børnene skal til og fra skole.
  • Tistrup: Etablering af 260 meter cykelbane, så cykelbane og cykelsti hænger bedre sammen
  • Varde: Sti/fortov ad Roustvej i industrikvarteret, så det bliver sikrere at færdes til fods, bl.a. til og fra Produktionsskolen.
  • Byudviklingsplaner: Det besluttedes, at øge beløbet fra 1 mio kr til 2 mio kr, til opfyldelse af dele af område- og lokalbyers udviklingsplaner. Der kræves minimum 50% medfinansiering.
  • vist 683 gange