onsdag 14 okt 2015 - Ansager
Generalforsamling i Ansager Borgerforening
Afholdes onsdag den 28. oktober 2015 kl. 19.30 på Ansager Hotel.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen
6. Valg af suppleant til bestyrelsen
7. Valg af revisor og suppleant
8. Eventuelt

Forslag til bestyrelsen bedes indsendt senest 4 dage før generalforsamlingen.

Foreningen vil være vært med lidt til ganen og maven.

Ansager Borgerforening

vist 503 gange