fredag 26 jun 2015 - Varde
Skolerne kun fredet til 2018
Faldende børnetal kræver ny plan for institutioner og skoler i Varde Kommune

Den nuværende struktur omkring Varde Kommunes institutioner og skoler vil på visse områder ikke være langtidsholdbar. Det skyldes til dels fraflytning fra nogle af kommunens byer, men også et generelt faldende børnetal i hele kommunen. Det er derfor nødvendigt, at Byrådet påbegynder processen med at skabe den fremtidige struktur omkring institutioner og skoler i Varde Kommune.

I Byrådets arbejde vil der indgå en grundig analyse af både pædagogiske og faglige, samt sociale og økonomiske konsekvenser af eventuelle strukturændringer. Ligesom Byrådet vil forholde sig til udviklingsmæssige konsekvenser for landdistrikterne.

På grund af det faldende børnetal skal planerne for området indeholde forslag til opnåelse af driftsbesparelser samtidig med, at der fortsat satses på kvalitet og bæredygtige, sociale fællesskaber for børn og unge i kommunen.

Ændringer kan træde i kraft fra 2018

Efter valget af det nuværende Byråd i november 2013 aftalte partierne, at der i denne valgperiode ikke skal ændres på skoleområdet og antallet af skoler. Det arbejde, der nu igangsættes, vil derfor først træde i kraft fra næste valgperiode, der indledes 1. januar 2018.

”Når vi nu begynder at forberede os på en årrække med færre børn, så ved jeg godt, at det også kan skabe usikkerhed,” siger Erik Buhl, borgmester i Varde Kommune. ”Derfor er det vigtigt, at Byrådets arbejde fører til en langtidsholdbar plan med fokus på, at børn og deres forældre får de bedst mulige rammer omkring vores institutioner og skoler,” siger Erik Buhl, der tilføjer, at dette arbejde skal foregå i tæt dialog med brugerbestyrelser og lokalråd for at finde de rigtige løsninger.

Et enigt Byråd står bag den tidsplan, der nu er lavet for den videre proces. Byrådet begynder arbejdet med at kortlægge udfordringerne omkring børn og unge i forhold til befolkningsudviklingen. Det sker fra oktober 2015. Derefter er der afsat halvandet år til den proces, der kan føre til Byrådets beslutning i februar 2017. Fra februar til april 2017 vil der være høring. Og i maj 2017 forventes det, at Byrådet kan vedtage ny struktur for kommunens institutioner og skoler.

Varde Kommune

vist 629 gange