onsdag 13 maj 2015 - Varde
Nye hjem til flygtninge i Varde Kommune
Som landets øvrige kommuner skal Varde Kommune i de kommende måneder sige velkommen til et større antal flygtninge. Varde Kommune ønsker at sprede de nytilkomne, og kigger bl.a. på Tistrup.

Situationen i Eritrea og Syrien betyder, at landets kommuner i de kommende måneder skal tage flere flygtninge end hidtil. I Varde Kommune betyder det helt konkret, at der i år skal siges velkommen til omtrent 150 flygtninge og eventuelt deres nære familiemedlemmer såsom børn og ægtefæller.

Udvalget for Arbejdsmarked og Integration besluttede i april at udpege 4 hovedområder i Varde Kommune, hvor nye flygtninge primært boligplaceres. De 4 hovedområder er Ølgod, Nr. Nebel, Agerbæk og Ansager – alle med tilliggende byer.

Beslutningen er truffet med udgangspunkt i, at flygtningene spredes i kommunen, så integrationsindsatsen løftes af flere. Desuden betyder spredningen, at de nye vardensere kommer i kontakt med det omkringliggende lokalsamfund hurtigt efter ankomsten. Det skal sikre en hurtig introduktion til det danske samfund og dermed en bedre integration.

”Der er ingen tvivl om, at der kan opstå udfordringer, når kulturer mødes, men vi er positive, og jeg ser frem til at samarbejde med lokalsamfundene og foreningslivet om at sikre en god integration. Politisk har vi bestemt, at flygtningene skal spredes, så vi får en god integration lokalt. På den måde giver vi også et befolkningsmæssigt løft til områder, der er udfordret af befolkningsudviklingen. Det er positivt for de lokale institutioner og skoler, der med fr nye vardensere får flere elever. Når kommunen, private og foreningerne arbejder sammen, er jeg sikker på, at vi kan vende flygtningenes ulykkelige situation til en fordel for Varde Kommune”, siger Søren Laulund, formand for udvalget for Arbejdsmarked og Integration.

Udsigt til flygtninge i Tistrup

Varde Kommune er i dialog med ejeren af det tidligere plejecenter i Tistrup, Tistruplund, om muligheden for at udleje 11 mindre lejligheden til nytilkomne flygtninge. Det tidligere plejecenter huser også kommunens sygepleje samt midlertidigt børnehaven Møllehuset.

Varde Kommune har tidligere med succes placeret flygtninge i Tistrup, hvor integrationen har været vellykket som følge af samarbejdet med de lokale foreninger, herunder Multietnisk forening Tistrup/Ølgod. Og kommunen er nu i dialog med Udviklingsrådet i Tistrup, Hodde, Sig og Horne samt de lokale frivillige sociale foreninger, der arbejder med integration, herunder Multietnisk Forening samt Tistrup Sprog- og lektiecafe. Dialogen og samarbejdet med de lokale foreninger skal sikre, at lokalsamfundet er forberedte på velkomsten.

”De flygtninge, vi boligplacerer i Tistrup vil - ligesom de nye flygtninge vi boligplacerer andre steder - i starten blive fulgt tæt af kommunens familieguider og mentorer, der vil hjælpe med besøg hos læge og tandlæge, vejledning om brug af vagtlæge, træning i at bo i permanent bolig, vejledning til at finde offentlig transport og indkøbsmuligheder og meget andet”

”Det er meget vigtigt for Varde Kommune at få et godt samarbejde med lokalsamfundene og vi ved, at der hidtil har været ydet en god frivillig indsats for at modtage nye flygtninge i Tistrup. Det er jeg sikker på, også bliver tilfældet denne gang” siger Borger og Arbejdsmarkedschef Erik Schultz.

Pressemeddelelse

vist 534 gange