fredag 10 apr 2015 - Tistrup
Janusforeningen
Billedet er taget efter det konstituerende møde. Her ses fra venstre: Peter Ingemann, Max Kruse, Hugo Christensen, Svend-Asbjørn Fischer, Søs Koch, Jeppe Hansen og Lis Christensen. Martha Guldberg, Jens Chr. Jensen og Peder Pedersen var ikke til stede.
Billedet er taget efter det konstituerende møde. Her ses fra venstre: Peter Ingemann, Max Kruse, Hugo Christensen, Svend-Asbjørn Fischer, Søs Koch, Jeppe Hansen og Lis Christensen. Martha Guldberg, Jens Chr. Jensen og Peder Pedersen var ikke til stede. Foto: Pressefoto
Janus Bygningens nye kunst- og museumsforening

Efter længere tids overvejelser, drøftelser og to generalforsamlinger er Vestjysk Kunstforening og Janusforeningen nu blevet sammenlagt og kører videre som kunst- og museumsforening under betegnelsen Janusforeningen. Formålet med fusionen er at samle kræfterne på en mere overskuelig måde. Samtidig vil der komme en bedre sammenhæng i det store frivillige arbejde, der ydes i bygningen.

Ny bestyrelse og udvalg

Den nye bestyrelse blev valgt på Janusforeningens generalforsamling den 17. marts. Denne består af 7 medlemmer + 3 suppleanter. Det drejer sig om Hugo Christensen, Lise Christensen, Svend-Asbjørn Fischer, Martha Guldberg, Jeppe Hansen, Søs Koch og Max Kruse. Som suppleanter valgtes Peter Ingemann, Jens Chr. Jensen og Peder Pedersen. Onsdag den 8. april afholdtes konstituerende møde, og her valgtes Svend-Asbjørn Fischer til formand, Max Kruse til næstformand, Jeppe Hansen til kasserer og Søs Koch til sekretær. Disse udgør også foreningens forretningsudvalg. Herunder oprettes diverse udvalg, som varetager de opgaver, som de hidtidige to foreninger har stået for.

Ingen forskel for medlemmerne

For medlemmer af den tidligere Vestjysk Kunstforening vil der ikke være nogen forskel. Man modtager fortsat Kunstmagasinet som medlemsblad, har gratis adgang til alle udstillinger undtagen Kunstnernes Sommerudstilling, får rabat ved køb på foreningens udstillinger, rabat ved diverse arrangementer osv.

Foreningens navn

Mange vil måske savne betegnelsen Vestjysk Kunstforening. Denne forening er jo stort set ”moderforening” for alt, hvad der er opstået i Tistrup siden starten i 1972. Alligevel synes det rigtigt at koble den kommende forenings navn til den bygning, som blev kronen på værket. Fremover vil navnet JANUS blive brugt i mange sammenhænge som f.eks. Kunsthal JANUS, Museum JANUS, JANUS butik og café, JANUS biblioteket og JANUS akademiet. Men selv om navnet er ændret, er substansen uændret. Det drejer sig fortsat om formidling af god kunst til alle og om et levende hus med mange facetter.

Janus Bygningen, pressemeddelelse

vist 817 gange