onsdag 1 apr 2015 - Skovlund
Aprilsspøg: 2 millioner EU kroner til spændende projekt
Om bare ét år vil den gamle brugs i Skovlund have genvundet fordoms værdighed
Om bare ét år vil den gamle brugs i Skovlund have genvundet fordoms værdighed Foto: Pressefoto
Den gamle brugsforening midt i Skovlund omdannes til en moderne kontorbygning.

Den gamle brugsforening, der i længere tid har skæmmet Skovlund bymidte, skal nu renoveres og igen fremstå som efter opførelsen i 1936. Bygningen indrettes med omkring 15 moderne kontorer. EU har bevilliget 2 millioner kr. til projektet, som påbegyndes allerede i næste måned.

Statens kontor for decentralisering af statslige institutioner og virksomheder, som nu ligger i København, flyttes til Skovlund. Der satses på, at renovering af bygningen og indretning af kontorerne kan være udført så betids, at man kan flytte ind til næste forår.

Der forventes en del tilflyttere til byen som følge af de mange nye arbejdspladser. Også infrastrukturen i Skovlund får et løft, da man på pladsen bag brugsen vil fjerne det gamle tankanlæg og etablere en helikopterlandingsplads.

I mange år har en tiltagende og omsiggribende centralisering fundet sted fra statslig og kommunal side, og dette har været en af de helt store årsager til skævvridning af vort land. Projektet skal ses i dette lys.

- Vi vil nu gerne råde lidt bod på disse fejltagelser og prøve den modsatte medicin, nemlig decentralisering, udtaler lederen af bemeldte kontor Hans Blom.

- Skovlundtiltaget er det første projekt, der udføres efter den nye strategi, nemlig at decentralisering er godt for hele landet. Skovlund blev også valgt, fordi der ikke er så langt til nabobyen. Især den projekterede letbane mellem Ansager og Skovlund og det deraf afledte udviklingspotentiale i ”Mariefestival” og ”Sommersang i Mariehaven” blev tillagt stor vægt, bemærker Hans Blom.

Vision Skovlund 2020

Læs mere om den projekterede letbane: Letbane Ansager-Skovlund

vist 1408 gange