lørdag 21 mar 2015 - Ansager
Skovlund og Ansager i fælles projekter
Årsberetning fra Skovlund Ansager Udviklingsråd på årsmødet i hallen den 19. marts 2015

Synlighed

Udviklingsrådets hjemmeside under Varde Kommunes hjemmeside har vi ikke brugt, da den ikke virker og er for besværlig.

Som et nyt tiltag arbejdes der på en fælles platform for alle byer i Varde kommune. Der er ca. 48 lokalsamfund, UR, borgerforeninger, idrætsforeninger mm. Det vil koste lidt penge, men jeg tror det vil blive rigtig godt, det vil være meget lettere at blive synlig. Vi skal ikke alle opfinde den dybe tallerken. Den nye platform hedder RUBAN.

Trafik

I trafikgruppen, nu infrastrukturgruppen, har vi har haft én repræsentant. Har du lyst til at deltage, er du meget velkommen. Henvendelse til Karin.

Flygtninge

Møde med flygtninge koordinatorer: Alle byer i Varde kommune får flygtninge fra Syrien. Vi som UR vil gerne involveres tidligt, så vi kan koordinere mødet med dem og hjælpe dem. De første 3 kommer snart til Skovlund.

Postkort

Ove Nørager er i gang med bosætningsgruppen i Ansager, da de er i gang med et lignende projekt. Det munder forhåbentlig ud i gode postkort fra byen, som også kan sælges i butikkerne.

Fællesprojekter

Vi har set på forskellige muligheder for projekter hvor både Skovlund og Ansager deltager, fx kunstudstilling mm.

Stafet for livet i Varde kommune foregår på Ølgod stadion d. 13 juni 2015. Skovlund og Ansager vil stille op med et fælleshold, der vil løbe eller gå for den gode sag. Det koster 100 kr. at deltage og Max Kruse er kaptajn på projektet. Du kan melde dig til på Stafet for livets hjemmeside. Vi håber at rigtig mange fra både Ansager og Skovlund deltager, så vi kan starte et projektsamarbejde hvor Skovlund Ansager UR vil stå bag. Dette kan være første skridt.

Åens dag er i år den 23. august. Vi arrangerer en folkevandring fra Ansager og fra Skovlund mod Varde Ås udspring. Her mødes de to vandrende grupper og UR vil stå for pølser, øl, vand kaffe mm. Er der nogen, der vil hjælpe med at arrangere dette, er I særdeles velkomne.

Tilskud

Vi får hvert år 36000 kr. fra Varde kommune, der skal bruges til borgerinddragende aktiviteter. I 2014 har vi givet 15000 kr. til Skovlund, til brug ved indvielsen af kulturhuset og til opstart af ny vision for Skovlund. Andre 15000 kr. er gået til Ansager Byudvikling, med et ønske om at beløbet måtte gå til Mariefestivalen.

Vore tre skoler

Vi vil meget gerne støtte op om et samarbejde mellem skolerne i Ansager og Skovlund omkring musik. Det skal være et projekt, der sætter musik i højsædet og som muligvis kan udvikle sig til et større musikarrangement for alle skoleelever i foråret 2016. Vi håber at skolerne vil tage godt imod vort forslag.

Udover dette har alle i Skovlund Ansager UR deltaget i mange forskellige projekter i de to byer.

Tak til alle i rådet for et godt samarbejde, med håb om at det vil fortsætte og at det vil knytte vore byer tættere sammen, for sammen er vi stærkere.

Skovlund Ansager udvikling ved Magnus Dahlmann

Som taler og debattør ved vores årsmøde, havde vi inviteret Magnus Dahlmann fra Ansager Byudvikling. Han tog udgangspunkt i hvor vigtige vore to byer er for hinanden. Ingen af os kan gøre det hele selv, og hvis vi ikke samarbejder, er der en risiko for at ingen af byerne overlever.

Der blev skabt en livlig debat omkring emnet, og jeg tror vi i udviklingsrådet erkendte, at vor vigtigste opgave er, at finde fælles fodslag og ikke være konkurrenter. Vi skal deltager i hinandens arrangementer for at løfte i flok.

Jeg vil gerne takke Magnus for oplægget og for at se tingene i et bredere perspektiv og dermed åbne vore øjne.

Nye forslag velkomne

Har du forslag til et område eller et projekt, som du synes vi skal arbejde med, er du meget velkommen til at kontakte mig eller en af de andre i rådet.

Det var et rigtig godt møde og jeg takker alle, der mødte op og gjorde aftenen rigtig god.

Karin Nielsen, formand for Skovlund Ansager Udviklingsråd

Udviklingsrådets medlemmer er:

Poul Henrik Hansen, Kristian Støjberg, Max Kruse og som ny Miriam Heide, Finn Grundahl, Ove Nørager, Inge Thisted og Karin Nielsen.

vist 636 gange