mandag 16 mar 2015 - Ansager
Ansager Skole og skolegrund er testet rene
Ingen forurening ved Ansager Skole viser analyser af jorden ved alle kommunens skoler
Ingen forurening ved Ansager Skole viser analyser af jorden ved alle kommunens skoler Foto: Bente Bak
Varde Kommune har med ny undersøgelse påvist, at jorden ved og omkring kommunens skoler er fri for forurening. Undersøgelsen glæder udvalgsformand.

Jordforurening kan udgøre en sundhedsmæssig risiko for mennesker, fordi nogle former for forureninger kan forårsage et dårligt indeklima i bygninger, og fordi der kan være risiko for direkte kontakt med forurenet jord.

Risikoen for direkte kontakt med forurenet jord er størst for yngre børn, der opholder sig og leger på ubefæstede områder som skolegårde og legepladser. Derfor har Varde Kommune gennemgået og analyseret jorden omkring kommunens skoler.

Alle skoler undersøgt

Varde Kommune har gennemgået forureningsforholdene ved alle folke- og friskoler i kommunen. Denne granskning af de 27 skoler har vist et behov for at undersøge syv skoler nærmere. Det drejer sig om Ansager Skole, Horne Skole, Lunde-Kvong Skole, Nørre Nebel Skole, Outrup Skole, Ølgod Skole og Næsbjerg Skole.

Varde Kommune har derfor i efteråret 2014 og vinter 2014/2015 haft de syv skoler under lup. Der blev gennemført både historiske undersøgeler og kemiske analyser af jordprøver.

Miljøfirmaet Kogsgård Miljø har udført det tekniske arbejde og analyseinstituttet VBM Laboratoriet har analyseret jordprøverne. Også skolerne har samarbejdet med kommunen og bidraget med vigtige oplysninger.

Resultaterne fra forureningsundersøgelsen viser, at der ikke er fundet nogen væsentlig forurening i de kemiske analyser ved nogen af skolerne. Der er heller ikke fremkommet nogen oplysninger om eventuelle ukendte jordforureninger eller mulige indeklimaproblemer.

”I Varde Kommune glæder vi os over de positive resultater. Alle folkeskoler kan derfor gå ud fra, at der ikke er nogen indeklimaproblemer stammende fra undergrunden, og at eleverne trygt kan lege i skolegårdene og på legepladserne”, siger formand for udvalget for plan og teknik, Preben Friis-Hauge (V).

Varde Kommunes vil også i fremtiden sikre sig, at der ikke er risiko for miljøforurening på vores skoler og børnehaver og når nye børne- og ungdomsinstitutioner skal etableres.

Varde Kommune, pressemeddelelse

vist 450 gange