onsdag 4 mar 2015 - Varde
Erhvervslivet er tilfreds med Varde Kommune
Preben Friis-Hauge er tilfreds med undersøgelsen
Preben Friis-Hauge er tilfreds med undersøgelsen
Varde Kommune måler løbende, hvordan det lokale erhvervsliv vurderer kommunens erhvervsservice. Kommunen glæder sig over resultatet, men hviler ikke på laurbærerne.

Varde Kommunes erklærede mål er at komme i top ti på næste års DI-opgørelse af kommunernes erhvervsservice. Derfor måler kommunen løbende, hvordan virksomhederne vurderer Varde Kommune, når de har været i kontakt med kommunens medarbejdere.

Undersøgelsen viser, at det lokale erhvervsliv helt overvejende er rigtig godt tilfreds med den service, de møder i kommunen.

”Jeg hæfter mig ved, at 92 procent af de virksomheder, der har været i kontakt med kommunen, enten er tilfredse eller meget tilfredse med vores service og det samlede sagsforløb. Kun 8 procent svarer i mindre grad tilfreds, og vi har slet ingen, der tilkendegiver, at de overhovedet ikke er tilfredse. Det er jeg ærlig talt stolt over”, siger Lars Tanghøj, teamleder i Team Erhverv.

Undersøgelsen viser desuden, at 90 procent af de adspurgte enten er tilfredse eller meget tilfredse med kompetenceniveauet hos kommunens medarbejdere.

Dertil kommer, at 85 procent er tilfredse med sagsbehandlingstiden, der ifølge Lars Tanghøj også er blevet forkortet væsentligt, siden Varde Kommune for halvandet år siden dannede Team Erhverv.

Den ansvarlige udvalgsformand, Preben Friis-Hauge (V), er tilfreds med undersøgelsen, der bekræfter ham i, at Varde Kommune fortsat udbygger og forbedrer servicen for kommunens virksomheder.

”Det er et flot resultat, der viser, at Varde Kommune i samarbejde med erhvervslivet er på rette vej. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke de medarbejdere, der gør en kæmpe indsats for at understøtte det lokale erhvervsliv. Samtidig vil jeg bakke Teamleder for Team Erhverv, Lars Tanghøj, op i, at uanset det flotte resultat, så kan vi altid blive bedre. Derfor vil vi i Varde Kommune fortsat have fokus på at forbedre erhvervsservicen i et tillidsfuldt samarbejde med erhvervslivet”, slutter Preben Friis-Hauge, formand for udvalget for Plan og Teknik.

Pressemeddelelse

Fakta:

I undersøgelsen har Varde Kommune spurgt alle modtagere af afgørelser i erhvervsbyggesager, landbrugs- og miljøgodkendelser samt markvandingstilladelser.

Eksempel på besvarelse af et af spørgsmålene:

Oplevede du, at personalet i Varde Kommune var indstillet på at hjælpe dig?

vist 397 gange