onsdag 24 dec 2014 - Ansager
Vejsyn på Møllegade 3
Grundejer af Møllegade 3 har bedt Varde Kommune om at holde vejsyn på den private fællesvej Møllegade i Ansager

I den anledning indkaldes der til vejsyn:

ONSDAG DEN 7. JANUAR 2015 KL. 14.30 VED MØLLEGADE

Mødestedet er ved indkørslen til ejendommen Møllegade 3.

Vejsynet holdes i henhold til reglerne i lov om private fællesveje (lovbekendtgørelse nr. 1537 af 21. december 2010).

Denne information tjener til underretning for enhver vejberettiget til vejstrækningen. Varde Kommune har sendt dette brev til de berørte grundejere langs den private strækning af Ållingvej ved Ansager.

Fakta om vejsyn

Der holdes vejsyn for at kunne afgøre, hvordan private fællesveje skal istandsættes og vedligeholdes.

Kommunen skal holde vejsyn, hvis en vejberettiget gør gældende, at vejen ikke holdes i en stand der er god og forsvarlig i forhold til færdslens art og omfang og at eksisterende bestemmelser om vejens vedligeholdelse mv. er utilstrækkelige til dette formål.

vist 528 gange