søndag 21 dec 2014 - Ansager
Juleoptoget er vel overstået
Juleoptog i Ansager søndag den 21 december 2014
Juleoptog i Ansager søndag den 21 december 2014 Foto: Johnny Enghave
Ansager Borgerforening og FDF har netop afviklet det årlig juleoptog med stor tilslutning fra byens borgere.

Vi startet traditionen tro i skolegården, hvorfra nissegarden og julemanden med sin kone tog byen rundt, med heste og vogn. Vi var forbi plejehjemmet for at ønske beboerne en god jul. Derefter gik turen rundt i byen, og garden sluttede af på torvet med en række julemelodier.

Garden var inviteret til en gang frikadeller og varm kakao i Smagsgalleriet, mens resten af optoget fortsatte til julehygge på hotellet med æbleskiver gløgg og slikposer.

Der var stor opbakning fra byen. Rigtig mange tak for det. Omkring 80 børn med deres forældre og bedsteforældre var mødt op på hotellet.

FDF underholdt først med et julespil. Derefter dansede alle rundt om juletræet sammen med julemanden og julemor. Sluttelig var julemanden så træt, at han måtte sidde i sin gamle stol, og alle børnene stod om julemanden tæt i ring, mens han læste op fra de indsendte tegninger og ønsker som lå i mælkejungen.

Johnny Enghave, Ansager Borgerforening

vist 876 gange