søndag 9 nov 2014 - Ansager
Ny formand for Ansager Borgerforening
Johnny Enghave er ved bestyrelsens konstituering nyvalgt som formand for Ansager borgerforening

- Der skal lyde en stor tak til Inge Wilken for de ca. 8 år, hun var formand, siger Johnny Enghave og takker samtidigt for valget som ny bestyrelsesformand.

Inge Wilken har valgt at trække sig som formand, da hun mente, der skulle nye kræfter til. Inge fortsætter bestyrelsesarbejdet som menigt medlem.

Johnny vil også gerne takke Inge for, at hun har valgt sammen med Karen fortsat at stå for byens juleudsmykning, find julemanden og fastelavn.

Bestyrelsens øvrige poster er fordelt på denne måde:

Formand:Johnny Enghave
Næstformand: Inge Thisted
Kasserer: Karen S. Kristensen
Sekretær: Brian Falk
Menigt medlem: Jens D. Madsen
Menigt medlem: Inge Wilken

Borgerforenings årlige aktiviteter og ansvarsområder er samtidig fordelt blandt bestyrelsens medlemmer:

Tovholder for juleoptog, find julemanden, og juleudsmykning: Karen Kristensen & Inge Wilken.
Fastelavn: Karen Kristensen & Inge Wilken.
Torvedag: Jens D. Madsen, Inge Thisted & Brian Falk
Sct. Hans: Jens D Madsen
Mariefestival: Johnny Enghave

vist 830 gange