torsdag 6 nov 2014 - Ølgod
Håndbold: Grisebanko
Team Nord/7 Håndbold arrangerer i samarbejde med 19 grisebønder Grisebanko lørdag den 15. november 2014 kl. 14:00 i Ølgod Hallerne

Team Nord afholder grisebanko i samarbejde med grisebønderne. Det er i år 7. gang det afholdes. Grisebankoen afvikles på skift i de haller, hvor moderklubberne hører hjemme, og der forventes omkring 400 bankogæster til en hyggelig og gevinstrig eftermiddag.

19 grisebønder sponserer hver en gris, som der spilles om i form af halve grise, mørbrad, kamstege og påklægskurve.

Bent Jensen og Erik Winther Andersen er primus motor for at organisere det hele. De finder sponsorer blandt grisebønderne, henter kødet på slagteriet og sørger for at opbevare det korrekt og forsvarligt til det bliver udleveret ved kølevognen når bankoen er slut.

De unge spillere, trænere, forældre og håndboldudvalget står sammen om at få selve arrangementet til at løbe af stablen. Der stilles borde op og pakkes sammen igen. Der sælges kort og pølser og alt kødet skal udleveres til slut når alle vinderne af gevinsterne er fundet.

Da alle udgifterne ved arrangementet er sponseret af grisebønderne, går hele overskuddet direkte i Team Nord´s pengekasse. Tidligere år har overskuddet været omkring kr. 50.000,00. Det er et vigtig bidrag til at skabe gode rammer og træningsmuligheder med dygtige trænere. Pengene går også til klubtøj og deltagelse i stævner og arrangementer, så der kan skabes et godt kammeratskab og sammenhold.

Det er vigtig for grisebønderne at fremhæve, at ved godt samarbejde mellem deres erhverv og de lokale i nærområdet, kan der skabes et stærkt fællesskab i nærsamfundet.

Team Nord

Team Nord/7 håndbold er et holdfællesskab mellem håndboldklubberne i Ølgod-Centrum, Tistrup-Hodde og Skovlund-Ansager for unge håndboldspillere mellem 14 og 18 år.

Holdfællesskabet er startet for mere end 10 år siden, og formålet med samarbejdet er, at skabe mulighed for at de unge mennesker kan spille håndbold i nærområdet. Træning og kampe foregår på skift i alle haller hvor moderklubberne hører hjemme.

Se den samlede gevinstliste: 40.500 kr

vist 339 gange