tirsdag 4 nov 2014 - Varde
Vision2030: Naturen skal drive fremgang og udvikling for Varde Kommune
Engblomster
Engblomster Foto: Karsten Madsen
Under overskriften "Varde Kommune - i ét med naturen" tager Varde Kommune det første skridt mod en ny fremtid.

Visionen er et Varde i 2030, hvor at aktivt liv i, for og med naturen driver vækst og innovation for erhvervslivet, tilbyder nye produkter og øget livskvalitet for borgerne og tiltrækker gæster og borgere fra hele verden – året rundt.

Som lovet af borgmester Erik Buhl er barren sat højt, når Varde Kommune ser frem mod 2030, hvor opfattelsen af ”ude” og ”inde” smelter sammen, og naturen ikke blot er en smuk kulisse, men er noget, der driver udvikling og fremdrift.

Visionens pejlemærker er udeskoler i verdensklasse, plejecentre, hvor ældre hver dag kommer ud i naturen, børnehaver med dyrehold, rådhus med egen køkkenhave, et innovativt fokus på bionisk produktudvikling, biomimetik i arkitektur- og byggeanlæg, udendørs billedkunst og kunstinstallationer og en turistsæson, der strækker sig over hele året.

- I arbejdet med at udvikle en vision, som kan drive udvikling for erhverv og borgere i Varde Kommune, har vi fokuseret på at finde det, som vi er særligt gode til i Varde – og så forfine det, så vi sikrer fortsat udvikling af kommunen. Med ”I ét med naturen” som omdrejningspunktet for vores fremtid, er byrådet og jeg overbeviste om, at vi går en fremtid i møde, hvor kernen af Varde anvendes både som fundament og som udviklingspotentiale, siger borgmester Erik Buhl.

VARDE HAR PAPIR PÅ NATUREN – MEN DET ER IKKE NOK

Mange kommuner markedsfører sig på at have en skøn natur, men Varde Kommune er en af de få, der med nationalpark og verdensnaturarv rent faktisk har papir på at have en natur, der skiller sig ud fra mængden. Men det er ikke nok.

Kommunens fremtid bygges på det unikke bånd til naturen tilsat et skarpt fokus på en fortsat udvikling af den måde, man anvender naturen på, lader sig inspirere af naturen og lever et liv i og med naturen.

- ”I ét med naturen” handler ikke blot om gå-ture i naturen og tyske turister i Blaavand – det har vi, og det skal vi fortsat have. Men visionsprocessen har bragt en lang række nye innovative idéer på banen. En af de nye idéer er et større fokus på den såkaldte bionik, som handler om at anvende naturens egenskaber i produktudvikling, en anden idé er mere jordnære, fælles koloni- og nyttehaver og en tredje en årligt tilbagevendende international natursommerlejr for spejdere. Idéerne spænder vidt, og det har været særdeles positivt at opleve, hvordan borgere, erhverv, udviklingsråd, byrådet og jeg igennem processen har fået øjnene op for flere og flere af de mange muligheder og potentialer, som Varde Kommune indeholder, siger Erik Buhl.

VISIONEN ER EN DEL AF KOMMUNENS DAGLIGE DRIFT

Opgaven er nu at gøre visionen til en del af kommunens virkelighed, så den hvert år frem mod 2030 kommer til at give effekt. Det betyder, at naturen skal inviteres indenfor i virksomheder, institutioner og private hjem, og hvor det er muligt rykkes borgere, kommunalt ansatte og erhvervsdrivende hverdagsaktiviteterne ud i det fri.

- Byrådet og jeg trækker nu i arbejdstøjet, så visionen bliver en del af den daglige drift af kommunen. Vi skal sikre, at vi om nogle år kan se effekterne af vores arbejde med at sætte en ambitiøs retning for kommunen. På den korte bane betyder det, at alle forslag, som behandles i byrådet, skal indeholde en redegørelse for, hvordan forslaget relaterer sig til visionen. Ligesom medarbejderne i kommunen vil blive trænet i, hvordan naturen som ressource kan bruges som inspiration inden for netop deres arbejdsområde, slutter Erik Buhl.

Læs hele visionen ”Varde Kommune – i ét med naturen”, hvor du også kan finde en række eksempler på, hvordan visionen kan udmønte sig for ansatte i kommunen og for borgere og erhvervsliv.

Se mere her: ”Varde Kommune – i ét med naturen”

vist 302 gange