torsdag 30 okt 2014 - Ansager
Uændret bestyrelse i borgerforeningen
Borgerforeningen afholdt torsdag generalforsamling på hotellet
Borgerforeningen afholdt torsdag generalforsamling på hotellet Foto: Johnny Enghave
Ansager Borgerforening havde torsdag aften indbudt til ordinær generalforsamling på Ansager Hotel

Til som dirigent at styre slagets gang faldt valget på Nils Haahr Larsen. Hvervet som stemmetællere gik til Ingolf Knudsen og Børge Thomsen.

Formand Inge Wilken fremlagde årsberetningen og kasserer Karen Kristensen fremlagde det reviderede regnskab. Både beretning og regnskab blev godkendt af de fremmødte.

På valg til bestyrelsen var Inge Wilken, Inge Thisted og Jens Madsen, der alle blev genvalgt. På valg som suppleant til bestyrelsen var Ulrik Hansen, der også blev genvalgt. På samme vis gik det Martin Hansen, der blev genvalgt som revisor.

Johnny Enghave

vist 837 gange